Mateřská škola Stará

rekonstrukce

Mateřská škola Stará
Address: Stará č.p. 2550, Ústí nad Labem, Czech Republic
Project:2016
Completion:2018
Area:1300 m2
Built Up Area:787 m2
Built Up Space:4400 m3


místo
Ústecké sídliště Hornická-Stará ze 60.-70. let.
Rekonstruovaná stavba (autoři domu - arch. K. Fleischer, Ing. Zlámal, 1968) je součástí drobného souboru školských staveb.

cíl
Proměna původně mateřské školy, poté zvláštní školy a posléze vš učeben zpět na mateřskou školu.
Cílem bylo vytvořit současné, pohodlné a tvůrčí prostředí pro cca 50 dětí.

metoda
Železobetonový montovaný skelet T-MS 66. Elegantní jednoduchost a univerzalita psychologicky zatížená estetikou 70. let minulého století.
Objem původního domu zůstal beze změn. Upravili jsme dispozici, vyměnili plášť a k jihozápadní fasádě, směrem do zahrady jsme přidali ocelovou lodžii.
V zahradě se objevily drobné stavby a úpravy pro chov domácích zvířat.

Stávající typový objekt je spolehlivě velkorysý. Přidáváme k němu několik prvků, které mu dodávají podrobnost a umožní mu (doufáme) intimněji srůst s místem.
Předně: rám kryté lodžie přímo navazující na vnitřní prostory, který je zároveň sluneční clonou. K němu navíc přisazujeme dřevěnou treláž jako kostru pro budoucí jedlou popínavku. Kosočtverečný tvar treláže vychází z místních motivů reformní architektury 20. let.
Severní fasáda je sepnuta (rovněž místně užívaným) vysokým řádem lizén, ve kterém se objevuje luční motiv (autor Lenka Procházková, Obrázkový ostrov).
Domky v zahradě jsou zatím pouze základně připraveny a čekají na svojí příležitost.
0 comments
add comment

more buildings from 3+1 architekti