Kulturní klub města Písku

rekonstrukce a dostavba

Kulturní klub města Písku
Coauthor: Marika Pajgrtová, Tomáš Shromáždil, Dušan Knoflíček
Address: 1. máje 1605, Písek, Czech Republic
Completion:2005
Price:171 000 000 CZK


Třípodlažní budova kulturního domu z padesátých let minulého století byla transformována na multifunkční společenské centrum. Původní vnější tvář budovy byla kultivována. V nově přistavěných částech je naopak přiznána doba vzniku pomocí užitých soudobých materiálů – hliníkové rámy, velkorysé prosklení, dřevěný obklad. Řád původní stavby je respektován. Uplatňuje se kontrast šedé omítky původní budovy se svěží přírodní texturou dřevěného obkladu v nově dotvořených částech. Zastřešení východní fronty tvoří jednotící prvek pomocí ploché střechy s přetaženou římsou, chránící fasádu proti povětrnostním vlivům. Nový oboustranně přístupný výtah umožňuje bezbariérový pohyb po všech podlažích budovy. Rekonstruované i nově vzniklé interiéry charakterizuje četné užití ušlechtilých materiálů: například kartáčovaná ocel madel a zábradlí s velkorysými plochami skla. Ta se uplatňuje především na nově vestavěných balkonech a přísálí I. patra a v průhledech do zahrady na jižní stěně. I. podzemní podlaží. Z prostoru staré kotelny vznikl, díky ponechání původního technického vybavení, futuristicky vyhlížející klub Kotelna s přiléhajícím barem, skladem a strojovnou výtahu.

I. nadzemní podlaží. Od řeky Otavy se prochází vstupní halou k šatnám. Využitím původního technického zázemí vznikl zajímavě řešený klubový prostor Uhelna a přilehlý salonek.

II. nadzemní podlaží. Ze vstupní haly přivádí návštěvníky do předsálí hlavního sálu dvě křídla schodišť. V prostoru haly se nacházejí dva bary s vlastním zázemím. Prostor hlavního sálu lze díky unikátnímu teleskopickému zařízení tribuny hlediště velmi snadno a rychle přestavět a využít jej k divadelnímu i tanečnímu vystoupení. Nový je výtah v místě forbíny. Podobně je nastavitelný i prostor pod jevištěm. Z předsálí jsou rovněž přístupny boční trakty – severní a jižní. V severním je vybudována restaurace se samostatným vstupem přímo z parkoviště. Hlavní prostor jižního traktu představuje menší sál s jevištěm a hledištěm využitelný pro divadelní účely a konference. Z jižní strany přiléhá k hlavnímu sálu prostor letní scény.

III. nadzemní podlaží. Dvouramenným schodištěm jižního křídla západního traktu se vstupuje na podestu druhého patra, odkud je vstup do jednacího sálu a nově vzniklé klubovny. Z jednacího sálu je přístup do severního horního přísálí s balkonem. Nachází se zde také zvuková kabina. Ve východním traktu je podél jeviště nově přistavěno křídlo určené pro účinkující.

IV. nadzemní podlaží (podkroví). Západní trakt obsahuje kompletně vybavená apartmá pro účinkující a kanceláře.

more buildings from Adam Rujbr Architects s.r.o.