Kuchyňské studio s dílnou

Kuchyňské studio s dílnou
Spolupráce:D. Chudoba, L. Zaplatílek
Statika: HSD statika | Dušan Davídek
Address: Vrchovina 177, Nová Paka, Czech Republic
Investor:Kuchyně Ulrich
Project:2012-13
Completion:2013-14
Area:585 m2
Built Up Area:662 m2
Built Up Space:3050 m3Zadáním bylo na dané místo navrhnout stavbu pro výrobu a důstojnou prezentaci produktů firmy Kuchyně Ulrich.  
Kuchyňské studio je umístěné v okrajové části Nové Paky. Těží ze své atraktivní polohy u hlavního silničního tahu Praha-Krkonoše. Objekt je k frekventované komunikaci namířen prosklenou štítovou fasádou, která poutá pozornost kolemjedoucích jako obří výkladec. K orientaci pomáhá dřevěná věž s naváděcím transparentem umístěná v exponovaném rohu pozemku. Konstrukce věže podtrhuje industriální charakter areálu, který je definován účelem a vizuálně podpořen materiálem fasády (tj. falcovaný plech a dřevěný obklad) a především proporcemi a tvarem.
Poměrně značný objem stavby byl rozdělen do dvou vzájemně kolmých hmot obsahujících výrobní a prodejní část (showroom). Prezentační sekce je velkoryse řešená hala, střešní plášť je nesen v interiéru přiznanými lepenými vazníky na rozpon 12 m. Výrobní část je zastřešená skrytými příhradovými vazníky na rozpon 13,5 m. Nosné stěny jsou kombinací zděných a železobetonových konstrukcí, což bylo pro investora finančně nejúspornější řešení.
0 comments
add comment

more buildings from ateliér MARDOU