Komorní scéna Aréna

Komorní scéna Aréna
Noblesa a syrovost

Tento návrh vznikl jako změna stavby těsně před dokončením. Vedení alternativního souboru si nedovedlo představit, že předprostory divadelního sálu budou bez jakékoli atmosféry, připomínající kancelářské prostory 80. let. Přivolali nás na pomoc a dokázali náš návrh prosadit. Zrušili jsme minerální kazetové podhledy, downlighty, koberce, některé dveře atd. Bohužel nebylo možné zasahovat a měnit polohu a funkce jednotlivých místností. Začali jsme očišťovat a zjednodušovat. Vypouštět zbytečné, přiznávat původní materiály, trámové stropy, vzduchotechniku. A to vše jsme doplnili o prvky, které vznikali v úzké spolupráci s vedením divadla: variabilní divadelní schody k baru, šatna i jako klubový prostor herců, toalety jako důležité prostory hygieny a očisty s individuálním charakterem (toaleta zrcadlová, toaleta s neonovými nápisy, toaleta s ornamenty. Dámská umývárna bílá, pánská černá. Místnost s pisoáry jako místo Duchampova surrealismu. Radost, hra, překvapení. Součinnost divadla a architektury.

Nobleness and Rawness
This design came to existence shortly before completing the renovation of the building. It was assigned as a change of the existing project. The managing directors of an alternative theatre ensemble were not satisfied with the idea that the theatre should have athmosphereless ante-rooms as if in an administrative building of the 80s. They called us to help and were able to promote our design. We removed the mineral soffit, downlights, carpets, some of the doors etc. It was unfortunately not possible to change the layout and the function of individual rooms. We started to purify and to simplify. We removed the superfluous, we admitted original materials, beam ceilings, air conditioning. Then we designed – in close cooperation with the theatre management - the new elements: variable theatre stairs leading to the bar, cloakroom as a club for actors, toilets as important space of hygiene and purification, toilets of individual characters (mirror toilet, neon sign toilet, ornamented toilet). Ladies bathroom white, gentlemen's black. A room with urinals as a space of Duchamp´s surrealism. Joy, playing and surprise. Theatre and architecture connected.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
...
Viktorino
07.04.06 02:18
vittoria
ms
07.04.06 04:54
show all comments

more buildings from Rastislav Juhás, Marcela Steinbachová