Kaple svatého Václava v Mostě

Kaple svatého Václava v Mostě
Architect: Michal Sborwitz
Address: U Města Chersonu 22, Most, Czech Republic
Investor:Římskokatolická církev, Diecéze litoměřická
Project:1981-1982
Completion:1983-1989


Spolupráce na prováděcím projektu: Jiří Mráz, Jiří Opatřil, Anna Sborwitzová
Spolupráce na interiéru: Bořivoj Rak
Autor fotografií: Pavel Štecha
Kaple svatého Václava byla postavena jako náhrada za kostely zbořené v rámci asanace historického Mostu a za děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, u něhož se po jeho přesunu nepočítalo s církevním využitím. V dobovém zadání projektu bylo uvedeno, že tato nová sakrální stavba nesmí mít dominantu a římsy nesmí převýšit římsu sousední stávající budovy fary.
Stavba je situována na pozemku farního úřadu a má kapacitu 100–150 věřících. Ideou architekta bylo orientovat kapli východním směrem a současně k městu, odkud byl situován vstup. Ten je akcentován plastickým znázorněním kříže, který se opakuje ve variaci i na protější straně. Vyvýšeným zaobleným tvarem je částečně suplován i motiv věže. Dispozice je řešena jako trojlodní s tím, že levá vstupní loď je průchozí, zatímco v pravé lodi je umístěna sakristie a baptisterium, plasticky zdůrazněné i ve vnější hmotě stavby. Z boční lodi je volně přístupná střední loď s klasickým uspořádáním s presbyteriem a chórem. Kaple měla být dále propojena ocelovým mostem s budovou farnosti. Od tohoto propojení investor upustil v rámci realizace stavby.
Sborwitz Architekti
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
koule to kazí
Vích
04.08.21 09:03
show all comments

more buildings from Michal Sborwitz