Obnova Müllerovy vily v Olomouci

Obnova Müllerovy vily v Olomouci
Dodavatel:AZ stavby s.r.o. Bohuňovice
Address: Černochova č.p. 148/6, Lazce, Olomouc, Czech Republic
Investor:Manželé David Voda a Sabine Voda Eschgfäller
Completion:2016-2019


Autoři fotografií: Zdeněk Sodoma, Markéta Lehečková
Původní autor: Paul Engelmann, 1927-1928
Původní stavitel: Tomáš Šipka
Památková a stavební obnova vily Vladimíra a Heleny Müllerových
Stavba byla postavena v letech 1927–1928 podle plánů architekta Paula Englmanna. Představuje osobitou syntézu Loosova malého úsporného domu v kubusu s prostorově náročnější architekturou Raumplanu formovanou zevnitř navenek. Tento nový koncept, vložen do středně velkého obyčejného domu kubického tvaru, je nejvíc patrný v centrální obytné hale rozdělené do tří sekcí.
Stavba se dochovala v takřka intaktní podobě. V šedesátých letech došlo k přístavbě garáže a k dalším drobným úpravám. Díky prof. Šlapetovi a prof. Zatloukalovi byla vila v roce 1991 prohlášena za kulturní památku. Suterén a přízemí stavby byly zatopeny během povodní v roce 1997. Následná obnova stavby probíhala v letech 2012 až 2019. Ta byla rozdělena do několika fází. Jako 1.fáze byla stanovena obnova interiéru, kterou předcházela nová elektroinstalace, část rozvodů vytápění, rekonstrukce koupelny a restaurování omítek a dřevěných prvků. Druhým krokem obnovy byla stanovena demolice nepůvodní přístavby garáže s následnou opravou fasády. Třetí etapou byla určena rekonstrukce oplocení a komunikací v zahradě. Obnova byla prováděna ve spolupráci s majitelem stavby Mgr. Davidem Vodou a zástupkyní NPÚ ing. arch. Helenou Grassovou.

Popis návrhu úprav interiéru a technických zařízení
Ideou návrhu této první fáze bylo zachování intaktně zachovalého interiéru a vestavěného zařízení. Bylo provedeno jeho očištění a doplnění kopiemi nebo identickými dobovými výrobky, obnovení vápenných omítek, opravy parket a olištování v jídelně, restaurování šatních nik, vitrin a podlah v patře a přelakování zárubní a dveří v celém domě. Byly vybrány kopie historických zásuvek a vypínačů. Nepůvodní svítidla byla nahrazena kopiemi Loosových nástropních přisazených svítidel, stropních zavěšených koulí a nástěnných nebo stropních přisazených opálových koulí. V koupelně byla nahrazena nepůvodní vana obezděnou novou vanou s použitím kopií historických obkladů a instalována subtilní prosklená zástěna sprchového koutu včetně nových baterií a osvětlení. Ve všech prostorách domu byly použity ocelové článkové radiátory, které imitují vzhled klasických litinových radiátorů.

Popis návrhu oprav fasády
Fasáda vily byla v 60. letech opatřena břízolitovou škrábanou omítkou s okenními šambránami. Nad vchodem byla betonová markýza a na balkoně rustikální dřevěná pergola. Na severozápadní straně domu byla přistavěna garáž. Obnově fasády předcházela demolice garáže a očista od nepůvodních prvků. Jako finální povrch byly zvolena minerální omítka. Původní břízolitová omítka byly dostatečně soudržným podkladem. Na fasádě byly osazeny nástěnné retro lampy a provedeno nové vyspárování soklu z lomového kamene.

Popis rekonstrukce oplocení a komunikací v zahradě
Oplocení bylo ve špatném stavu. Návrh nového oplocení kopíruje původní, tj. betonovou podezdívku s betonovými sloupky s fazetami a výplňovými poli s dřevěnými latěmi. Komunikace v zahradě byly zanedbané a po demolici garáže vyžadovaly výškové úpravy a celkovou obnovu. Ta spočívala ve zhotovení nových dlažeb a teras po obvodu domu. Byl vybrán Těrchovský vápenec tl. 5 cm, který se blížil výrazem zbytkům původní dlažby. Vzniklý terénní zlom mezi zahradou a vjezdem byl vyrovnán novotvarem rampy při fasádě a opěrnou zídkou s lavicí.
Sborwitz Architekti
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Pěkné
Bohdan
19.08.21 11:14
show all comments

more buildings from Michal Sborwitz, Marie Sborwitzová, Karel Prášil