Jednotřídka mateřské školy ve Všetatech–Přívorech

Jednotřídka mateřské školy ve Všetatech–Přívorech
Interiér:Prodesi - Klára Vratislavová
Investor:Městys Všetaty
Project:11/2017–05/2018
Completion:stavba 07/2018–12/2018, interiér 01/2019–04/2019
Area:191 m2
Built Up Area:240 m2


Novostavba jednotřídky doplňuje stávající budovu mateřské školy na společném pozemku sloužícím pro venkovní pobyt dětí. Návrh reaguje na tvar pozemku tak, aby budova oddělila zahradu od silnice přiléhající k její východní straně. Vstupní fasáda se obrací ke stávající budově a vytváří tak přirozený centrální prostor, kudy přicházejí rodiče s dětmi. Výhled do zahrady z denní místnosti je naopak díky prolomení západní fasády chráněn před provozem u vstupního prostoru. Prosklenými plochami se sníženým parapetem se hlavní místnost budovy otvírá do zahrady. Dopolední slunce prosvětluje denní místnost ze strany ulice třemi velkými okny. Využití svislého laťování na fasádě umožňuje pracovat s mírou zakrytí okenních otvorů dle potřeby proslunění, soukromí a bezpečnosti.

Dispoziční řešení vzešlo nejen z požadavků vyhlášky, ale i z rozhovorů a diskuzí s učitelkami všetatské mateřské školy. Celkově je návrh založen na přehlednosti, vizuálním propojení prostorů, minimalizaci chodeb a maximálním využití podlažní plochy pro pohyb dětí. Prosklenými plochami, které zajišťují dostatek denního světla a výhled do zeleně, prostupuje zahrada do interiéru. V celém objektu jsou využity parapety snížené na přirozenou výšku pro děti. Nadsvětlíky interiérových dveří pomáhají propojovat prostory tam, kde plné dveře zajišťují soukromí.

Zastřešený vstupní prostor poskytuje ochranu před nepřízní počasí i letním sluncem a nabízí dostatek místa pro sezení. Velké okno umožňuje dětem oční kontakt s kamarády, kteří jsou již v šatně. V prostoru za vstupem se nachází lavice pro zouvání a obouvání bot, následuje šatna dětí, která je již "čistým prostorem". Kancelář s šatnou učitelek je umístěna tak, aby přímo navazovala na prostory, kde se přezouvají a převlékají děti. Spolu s prosklenými dveřmi tak dispozice usnadňuje dohled nad všemi místnostmi zejména v ranních hodinách. Přípravna obědů a svačin je přístupná ze "špinavých prostor" školy, aby se služba přivážející oběd nemusela přezouvat. Hlavní prostor celé budovy - denní místnost, přímo sousedí s toaletami, šatnou a výdejem jídla. Za vestavěnými skříněmi, na protilehlé straně denní místnosti, jsou umístěné sklady matrací a učebních pomůcek. Denní místnost je vizuálně výrazně propojená s přilehlou terasou, kterou ohraničuje živý plot.

"Jsme nové školce moc rádi a těšíme se, že jsme její kapacitou plně pokryli požadavky na počet nových umístění dětí." Robert Sokol, starosta Městysu Všetaty

"Pro malou středočeskou obec byla výstavba jednotřídky ze dřeva velikým rozhodnutím. Na poli veřejných staveb je to v České republice téměř "pionýrský" krok. Věřím, že stavba pozitivně ovlivní vztah vyrůstající generace nejen ke dřevu jako udržitelné a krásné variantě, ale i k samotné architektuře." Klára Vratislavová, architektka, Prodesi/Domesi

Díky konzultacím s paní zástupkyní jsme mohly skloubit architektonický i pedagogický pohled na prvky interiéru. Atmosféru interiéru spoluvytváří hlavní stavební materiál školky - smrkové dřevo. Jeho přirozenou kresbu jsem doplňovala jemnými odstíny s důrazem na detaily, které děti vnímají výrazně více než dospělí.

"Věříme, že mateřská škola ve Všetatech jako moderní dřevostavba se stane inspirací pro další investory z veřejného sektoru, aby stavili na kvalitní architekturu a hodnotné vnitřní prostředí u nových investičních záměrů. Jsme přesvědčeni, že právě veřejné stavby by měli být svou komplexní kvalitou přínosem pro obyvatele obcí a příkladem pro ostatní jak zlepšovat prostředí na vzdělávání, práci a život lidí." Pavel Horák, architekt, Prodesi/Domesi
0 comments
add comment

more buildings from Prodesi