Jaruškův dům

Jaruškův dům
Architect: Josef Gočár
Address: Palackého třída 65, Královo Pole, Brno, Czech Republic
Completion:1909-10


Stavebníkem domu byl Karel Jarušek (1877-1944), který se roku1901 přestěhoval se svojí rodinou z Prahy do Brna, kde se stal ředitelem administrace Lidových novin. Obchodně i společensky velmi činný Jarušek koupil pozemek na Palackého třídě 65 (dříve č. 24) od královopolských Sokolů, kterým také jistý čas předsedal. Projekt nájemního domu zadal jednomu z čelných představitelů české moderní architektury. Projekt datovaný 25. srpna 1909 je první ze dvou Gočárových staveb v Brně. O devatenáct let později u příležitosti konání Výstavy soudobé kultury v Československu postavil v Brně pavilon Akademie výtvarných umění. Jaruškův dům spadá do počátečního období Gočárovy tvorby. Jeho význam spočívá především ve výtvarném pojetí fasády. Třítraktová dispozice s prostřední vstupní chodbou, na kterou vzadu navazuje prostor dvouramenného schodiště nepřináší z prostorového hlediska nic převratného. Novinkou však bylo užití armovaného betonu při konstrukci stavby.
Hlavní průčelí o čtyřech okenních osách je akcentováno pravoúhlým arkýřem na dvou polygonálních sloupech a vrcholí vyloženou korunní římsou. Původně navržené dvoubarevné obložení arkýře (černá) a parteru (bílá) bylo realizováno pouze v obložení arkýře i parteru černými opaxitovými obkládačkami. Sokl, polygonální pilíře a ostění vstupu byly obloženy mramorem. Arkýřová okna v krajních osách jsou geometricky členěná, zatímco v samotném arkýři se nacházejí široká oblouková okna s motivem zdvojené arkády s medailonem.
Podobně jako se nedochovalo obložení z černého opaxitu, tak se dnes pomalu ztrácí obložení sloupů a soklu bílým mramorem. Necitlivou výměnou oken bylo pak nevratně poškozeno původní průčelí domu.
0 comments
add comment

more buildings from Josef Gočár