J. Paul Getty Center

J. Paul Getty Center
Zkuste si představit množství peněz, které se prostaví v České republice za celý rok a aplikujte je na jedinou stavbu, bohorovně se tyčící nad LA - na bělostnou novou Akropoli.

Na místo činu jsem přicházel vcelku připraven. Vybaven poznatky ze dvou konferencí, dvouhodinového filmu a několika desítek stran z Meierových knih jsem zaparkoval v sedmipodlažním podzemním parkovišti, vyjel vláčkem na "Akropoli nad LA" a postupně začalo padat první ze vštěpovaných dogmat. Při seminářích se nám někdo snažil přirovnávat kamenný obklad Getty Center k mayským nebo egyptským stavbám. "Mezi kameny neprostrčíte ani čepel nože, jak přesně pracovali" tvrdil jeden pán, který tam osobně několikrát byl. Pravda je taková, že se mi tam vměstnal celý malíček (half inch joints). Nechci vytvářet dogmata nová a servíruji vám proto přímo ty z pera Richarda Meiera.
Gettyho museum okupuje vršek hory mezi San Diego Freeway a milionářskou obytnou čtvrtí Brentwood. Množství zónovacích předpisů silně omezovalo velikost a výšku budoucího objemu. Mimo tyto předpisy bylo místo limitováno obrysem hory, který však naopak nabídl fascinující průhledy na město, hory a vzdálený oceán. Většina budov byla rozmístěna podél dvou přirozených hřebenů, formující jižní konec 110-ti akrového pozemku. Osy těchto dvou hřebenů se sbíhají pod úhlem 22.5 stupně (šestnáctina kruhu), což se shoduje s úhlem mezi San Diego Freeway na severu Los Angeles a spojkou do centra Sepulveda Pass. Tvar Getty centra vznikl sloučením tohoto úhlu a běžným rastrem ulic LA společně s křivkami odvozenými ze specifické topografie místa.
Podzemní parkoviště a stanice lanovky byly zřízeny v blízkostí freeway (asi 3/4 míle na sever) pod komplexem samotným. Ať se sem dostanete autem, taxíkem, autobusem nebo pěšky, projdete nakonec stejnými propylejemi. Drtivá většina - jak se na americkou společnost sluší - se na pozemek dopravuje automobilem a parkuje v podzemní garáži. Každý pak stráví pět minut v lanovce jízdou na vrchol kopce. Jízda nabízí uchvacující pohledy na okolní terén a centrum.
Jízda končí na malém náměstí, kde se pak mohou návštěvníci volně pohybovat po celém pozemku. Někteří přímo navštíví 450-ti sedadlové auditorium společně s informačním centrem a J. Paul Getty Trust v severní budově. Na východě sídlí Getty Conservation Institute, Education Institute for the Arts a Getty Grant Program, jejichž podstatná část není veřejnosti běžně přístupná. Museum samotné se prostírá jižně podél jednoho z hřebenů, zatímco restaurace, kavárna a výzkumný a historický ústav zaujímají strategickou pozici ve středu na jihozápadě mezi těmito dvěma hřebeny. V návrhu jsme vyhověli regulacím - většina komplexu se nachází pod zemí nebo pod úrovní 896 stop nad mořem, což je výška kopce.
Na návštěvníky po příjezdu čeká rozhodnout se mezi přímou návštěvou musea nebo prozkoumat četná místa k oddechu a odpočinku. Pro ty, co zvolí prohlídku expozicí, čeká cesta po širokém schodišti do otevřené tříposchoďové kruhové dvorany, která se otevírá do muzejního náměstí a rozličných galerií. Pavilónová struktura pomáhá zjemňovat měřítko tak ohromné instituce. Pauzy mezi jednotlivými pavilony umožňují panoramatické pohledy na okolní krajinu.
Výstavní prostory jsou organizovány chronologicky a podle použitých uměleckých technik. Při absolvování prohlídky po směru hodinových ručiček po odvodu muzejního náměstí se vám nabídne chronologický zážitek z celé kolekce. Zatímco rozdílná média jsou rozdělena mezi horní a spodní patra galerií. Obrazárny okupují horní patra každého pavilónu. Díky klimatu a unikátního systému monitorujícího sluneční paprsky mohou být obrazy během dne vystavovány bez dodatečného umělého osvětlení. S přirozeným světlem je zacházeno podle charakteru sbírky. Dekorativní umění, rukopisy, fotografie a díla na papíře jsou umístěny v přízemí, aby se zabránilo jejich poškození ultrafialovým zářením denního světla. Při pohybu po jednotlivých podlažích uvnitř jednoho musea zažívá návštěvník rozdílná média ze stejného období nebo při pohybu po jednom podlaží, může sledovat vývoj média v čase. Kavárna a restaurace jsou situovány poblíž centrálního náměstí. Je snadné dostat se sem odkudkoliv z celého komplexu. Svými okny a terasami nabízí vzdálené pohledy na město a oceán. Na opačné náměstí leží auditorium určené přednáškám, koncertům a jiným kulturním příležitostem.
Gettyho výzkumný institut pro historii umění a společnosti je situována na západním hřebenu a dokončuje kompozici celého komplexu. Kruhovitá budova s knihovnou o milionu svazcích, čítárnou, studovnami, kancelářemi a malým výstavním prostorem jsou uvnitř hmoty radikálně zorganizovány. Informace jsou centralizovány, ale zorganizovány do malých pod-knihoven. Plán byl navržen tak, aby umožnil studujícím při procesu hledání potřebných materiálů prozkoumávat jednotlivé části otevřených sbírek. Stejně jako kruhovitá forma budovy vyjadřuje obsah hloubavé přirozenosti výzkumného ústavu.
Zaměstnanci, kteří dokumentují a zařazují kolekci, dostávají potřebný studijní materiál z blízkých sbírek podúrovňově, zatímco návštěvníci a badatelé mají přístup k stejným materiálům ve studovnách nad sbírkami. Některé z těchto místností jsou uspořádány v nejvyšším patře, zatímco 14 dalších je umístěno ve "studijní věži" na jižním konci komplexu směřujícímu k městu a oceánu.
Komplex je včleněn do krajiny díky hustému porostu na terasách, které se rozbíhají daleko za hmoty samotných budov. I voda v mnoha svých podobách hraje významnou roli. Fontány a kanály zavlažují centrální zahradu mezi dvěmi hlavními hřebeny.
Rozdílné druhy obkladu nejen vážou komplex k místu, ale definují i funkce jednotlivých institucí. Obklad musea jako veřejné instituce reprezentuje travertin. Většina dalších budov je obložena matným kovovým obkladem. Podobně trvale jako kámen odráží matný kovový obklad světlo a má navíc smysl dematerializované průsvitnosti bez lesku. Kov v kombinaci s kamenem a bujnou vegetací harmonizuje s krajinou jižní Kalifornie.
Gettyho centrum se zaměřuje na ochranu a začlenění našeho kulturního odkazu způsobem sbírek, které v budoucnu přinesou veřejnosti zábavu a užitek. S tímto mandátem byl navržen komplex kombinující symetrickou kompozici v asymetrické formě (stejně jako předpoklad balance mezi řádem společnosti a spontánností organického). Po otevření v prosinci 1997 se tato instituce stala hlavním kulturním centrem v LA a atrakcí pro americké i zahraniční návštěvníky.

Fakta:
164.648 čtverečních stop prosklených ploch
339 mílí elektrických rozvodů
40.000 hliníkových obkladových panelů
3.200 dveří
Ze stejného travertinového lomu (Bagni di Tivoli v Itálii) postavili Římané Koloseum, fontánu di Trevi nebo kolonádu před Sv. Petrem.
100 zaoceánských plaveb k přepravě travertinu
16.000 tun travertinu; 1 milion čtverečních stop obkladu
280 liber činí váha jednoho bloku
3/4 míle dlouhá dráha vláčku se překonává za 5 minut rychlostí 10mph
kapacita 90 lidí každého třívagónového vláčku
Vláček pracuje na elektrický bezkabelový pohon a pohybuje se na vzduchovém polštáři.
881 stop převýšení mezi stanicemi

10,000 stromů v areálu
8,000 dubů zasazeno po obvodu pozemku
134,000 čtverečních stop velká centrální zahrada
300 druhů rostlin v centrální zahradě
400 keřů tvořících reliéf v bazénu centrální zahrady
7 druhů kaktusů
4 zahradníci pro centrální zahradu
32 zahradníků pro celý Getty komplex
750-ti akrová parcela
24 akrů využito pro budovy a jako zahrady
0 comments
add comment

more buildings from Richard Meier