Interiér restaurace Picadilly

Interiér restaurace Picadilly
Address: Olbrachtova 9, Prague, Czech Republic
Investor:First European Enterprise
Completion:2004


Interiér restaurace se nachází ve sníženém nádvoří - 1pp - administrativní budovy Reifeissen Olbrachtova 9 Praha 4. Nádvoří tvoří nástupní předprostor do stanice metra Budějovická. Program restaurace obsahuje podávání hotových jídel s minutkami a italskou kuchyni.
Interiér je ovlivněn velmi složitou prostorovou situací - nedostatkem denního osvětlení, orientací na hloubku a sníženou světlou výškou v cca polovině prostoru až na 2,3m. Horizontálně i vertikálně je to velmi členitý - vpodstatě zbytkový prostor výškové stavby.
Koncepce je založena na motivu "sportovní linie" a použití tmavého dřeva.
Dlouhé linky paprskovitě rozlámaného stropního podhledu, podsvícené oranžové stěny a dlažby v podlaze vedou oko podélným prostorem k otevřené kuchyni se zrcadlovým výdejovým barem v zadní části. Ve středu disposice se nachází ostrovní nápojový bar s prosklennou boční stěnou, oddělující vstup na toalety.
0 comments
add comment

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI