Interiér bytu Smíchov

Interiér bytu Smíchov
Spolupráce:Lukáš Obšil
Completion:2012


Předmětem zadání byl návrh interiéru a prostorového uspořádání hlavní obytné části (obývací pokoj, jídelna, lounge), ložnice (vč. příslušenství) rozsáhlého mezonetového bytu v činžovní vile z 20. let 20. století.
Ačkoliv objekt prošel celkovou rekonstrukcí, bylo nezbytné provést dílčí stavební úpravy, a to zejména na úrovni kultivace a redukce nahodilých objemů (neesteticky provedené překlady, SDK kce) popř. renovace povrchů (repase podlahy).
Klientské požadavky byly orientovány ke střídmému, klidnému řešení a kultivovaným, kvalitním materiálům.

Obytný prostor
Rozvržení prostoru bylo v intencích zadání navrženo jako jasné vymezení zón – resp. jejich funkcí při současně maximálně otevřené dispozici.
Původně chaoticky otevřený prostor, vytvořený v důsledku spíše intuitivního propojení původně oddělených místností (kuchyň + dva pokoje), nalezl řešení v centrálně vloženém předělovém článku - uzavřený, polovestavěný nábytkový díl, sloužící jako likérník, přístupný z obou stran, který zdánlivě vyrůstá ze stavební hmoty zdiva a tematizuje tak snížený nosník jako hmotu vyčleněnou z „původního“ monolitního celku. Takto vznikají zřetelně oddělené zóny jídelny, lounge a požadovaného Tv sezení, jejichž prolínání se dehrává  téměř výhradně v úrovni tématizovaného povrchu stěn v diagonální gradaci napříč prostorem. Nábytek a povrchy jsou těsně spjaty s prostorem a tvoří nedílnou součást architektury.
Barevná kompozice je monochromatická (černá, šedá, bílá, béžová), tonálně kontrastní. Výraznější barevnost je svěřena pouze povrchům ušlechtilého dřeva atypického mobiliáře, který byl rovněž navržen architektem.

Ložnice

Výtvarné řešení zdůrazňuje otevřenost  prostoru a selekci nábytku současného, elegantního designu. Umístění skříní podél nejdelší stěny je z hlediska prostoru neinvazivní a povrch provedený v lakovém vysokém lesku, v tónu výmalby opticky uvolňuje prostor. Barevnost je tlumená,  jejím hlavním akcentem jsou přirozené tóny středně hnědého dřeva / italský ořech / mobiliáře. Dekorovaná stěna (tapeta) při vstupu a blackoutový závěs v nočním režimu zcela uzavírají prostor, tvořený výhradně „nestavebními“ povrchy (papír, lak, drapérie)  a dokreslují tak měkké vyznění místnosti určené spánku.
K ložnici byl připojen prostor světlíku schodiště a adaptován na doplňkovou šatnu. Propojení je realizvováno plně skrytými, kabinetními dveřmi vlastní konstrukce pod tapetu.

Nábytek

Pro nás podstatnou součástí této zakázky byl vlastní návrh atyp. nábytků včetně konstrukčního řešení a výroby. V rovině mobiliáře tak tato úloha především poskytla cennou možnost odzkoušet některá vlastní řešení a nadstandardní výrobní postupy. Např. vlastní konstrukce skrytých pantů, provedení povrchů jako celků / lakování objektu  jako celku ve vysokém lesku, bez jakýchkoli následných konstrukčních spojů /, lepené spoje skel atp.
0 comments
add comment

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI