Idea Store Whitechapel

Idea Store Whitechapel
"Libraries are supposed to play a vital role in the social fabric of a community." D.Adjaye

'Idea Stores' je oficiální název pro informační a vzdělávací centra v londýnském obvodu Tower Hamlets. Jedná se o alternativu k tradičním pobočkám městských knihoven. Někteří v tom vidí pouze snahu o nové pojmenování již dobře známé instituce. Úlohou těchto staveb je však kromě klasického informačního centra nabízet také volně přístupné vzdělávací programy. Název vznikl také jako reakce na místo, kde nová centra vznikají. Tower Hamlets je klasická dělnická oblast se silným muslimským zastoupením (přes 36%) a vysokým podílem mladých obyvatel (52% má méně než 30 let). Idea Stores mají co nejsnadněji zpřístupnit vzdělání. Sám Adjaye vidí nové Idea Stores, které nahradily zanedbané a rozpadající se knihovny, jako stěžejní body pro šíření vědomostí v Tower Hamlets.
Z celkem sedmi plánovaných center zatím vznikly čtyři. David Adjaye byl vybrán, aby navrhl dvě z nich. První Idea Store byl dokončen v červenci 2004 poblíž Canary Wharf a získal 2005 RIBA Building Award. Druhý vznikl o rok později a opět se dostal do užší nominace na tuto cenu. Peter Aspden pro Financial Times napsal: „(Adjaye) zapojil svoji představivost s příměsí postmoderní architektury, která se však dostala za první mdlou etapu tohoto hnutí, s veškerými imitacemi a věrností k faktům, a spojil ji s převládajícími sociálními trendy dneška: volnému přístupu, demokracii, posílení komunálního života.“
Idea Store na Whitechapel Road je ze všech plánovaných center největší a má sloužit jako model veřejné knihovny pro 21. století, která je založena na novém programu ve vzdělávání a předávání informací. Knihovna leží v blízkosti metra na rušné třídě plné pouličních prodavačů. Bohatý program se musel na malém pozemku stěsnat do pěti podlaží. Deset procent plochy tvoří komerce a zbytek představuje směsice knihovny a vzdělávacích prostorů. Veškeré funkce navenek sjednocuje fasáda, jejíž všechny strany tvoří opakující se vzor čirých a zelených skleněných tabulí. Hlavnímu vstupu dominuje pět pater vysoké atrium, které se vysouvá směrem nad chodník. Pomocí dvou venkovních eskalátorů se lze rychle dostat do té části centra, kam přesně potřebujete. Z dalších funkcí centra lze vyjmenovat pečovatelskou službu, multimediální zázemí nebo taneční studio. V nejvyšším patře je umístěna kavárna, odkud se nabízí úchvatný výhled na Londýn.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
funkce
Jan Sommer (hlas z hnojiste)
27.03.08 07:03
show all comments

more buildings from Adjaye Associates