Hotel Omnia

Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně

Hotel Omnia
Coauthor: Albert Pražák, Gradus Praha
Address: Černohorská 327, Janské Lázně, Czech Republic
Investor:RODOP a. s.
Completion:5/2005 – 9/2007
Area:6000 m2
Built Up Area:1560 m2
Built Up Space:17666 m3


Čtyřhvězdičkový hotel Omnia se na první pohled jeví jako nenápadná stavba. Tato koncepce má svoje opodstatnění – hotel leží v srdci Janských Lázní, které jsou součástí národního parku Krkonoše, jejich příroda je neustále ohrožována novými stavbami, proto hotel Omnia neměl být dalším zásahem do jejich krásy. Tak vznikla myšlenka na nenápadnou stavbu, která svoje hosty okouzlí až po vstupu.

Území určené pro stavbu se nachází v horní části města Janské Lázně ve spodní části jižního horského svahu, pod parkovištěm u nástupní stanice lanovky na Černou Horu. Pozemek je svažitý (sklon 13–16%) se stávajícím výškovým rozdílem 6–7,5 m. V místě budoucího staveniště je uložena mocná akumulace hrubých i balvanitých svahovin, místy s navážkami stejného složení. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje v rozmezí cca 660–670 m n.m. Dopravně je pozemek napojen na místní komunikace města Janské Lázně.

S ohledem na danou lokalitu byly v návrhu použity převážně přírodní a tradiční materiály. Výběr barev a materiálů reaguje na kontext horského lázeňského střediska. Střešní krytina je z titanzinkového plechu. Převážná většina obvodového pláště ubytovací části je tvořena obkladem z  fasádních desek Cembonit doplněných vodovzdornými překližkami. Sokly a celá střední část objektu je z přírodního lomového kamene.

Fasáda přilehlé víceúčelové haly je tvořena z dřevěných horizontálně orientovaných prken. Vysoký kamenný sokl haly je shodný s ubytovací částí. Předpokládá se téměř samostatné fungování objektu ubytovací části a víceúčelové haly.

Ubytovací část je sedmipodlažní a nabízí prostor pro 110 lůžek ve čtyřech základních typech pokojů. U hlavního vstupu, v úrovni přízemí - 1. NP, je umístěna recepce a nástup do hlavní vertikální komunikace v objektu. Z recepční haly je přístup do pokojů v tomto podlaží a kavárny. Dále je zde malý kongresový sál a prostory TZB, včetně denní místnosti zaměstnanců a kanceláře.
Pokoje v 1. PP, 2. NP, 3. NP a také mezonetové pokoje v 4. a 5. NP jsou přístupné po centrálním schodišti s výtahem nebo pomocným bočním schodištěm. Hlavní schodiště propojuje mezi sebou všechny části objektu tzn. sportoviště, restauraci i ubytovací část. Bezbariérový přístup je zajištěn výtahem.

Středová část objektu je třípodlažní.
Na úrovni 1. PP je umístěna restaurace se zázemím (wc, kuchyně - 250 jídel) a víceúčelový salon.
V nejnižším standardním podlaží (2. PP) v půdorysu ubytovací části, je vyprojektován bazén včetně patřičného zázemí. Dále se v 2. PP nachází sauna, posilovna a sportovní hala, která obsahuje univerzální sportoviště velikosti 34,0 x 17,5 m, s přilehlou nářaďovnou.
Víceúčelová hala je uzpůsobena také k pořádání kongresů a společenských akcí.
0 comments
add comment

more buildings from ADR