Hospodářský objekt Farma Poříčí

Hospodářský objekt Farma Poříčí
Spolupráce:Pavel Sochorek
Address: Služátky 25, Pelhřimov, Czech Republic
Completion:2013
Built Up Area:142 m2


Ubytovací a restaurační komplex nazvaný Farma Poříčí u Pelhřimova si vynutil u tří nově zbudovaných rybníků vytvořit hospodářské zázemí, které bude sloužit chovu drobného domácího zvířectva. Farma chová ovce a kozy, slepice, perličky, kachny a králíky. Základní myšlenkou bylo vytvořit dvě budovy s dvorem, které citlivě koncentrují chovnou činnost do uzavřeného prostoru, a přitom prostřednictvím voliér ukázat některé domácí zvířectvo.
Základem areálu Farma Poříčí je komplex restaurace, kavárny a ubytovacího zařízení, které bude v budoucnu doplněno konferenčním střediskem. Toto tvoří malý sídelní útvar s možností příjezdu, parkování a výhledu do krajiny. V blízkosti jsou zbudovány tři rybníky, které s přilehlou loukou vyzývají ke krátkým procházkám a tak umístění hospodářského zázemí k těmto rybníkům bylo logické. Tvarová kompozice využívá základních linií lidové architektury a materiálově využívá místních zdrojů - kámen a dřevo. I když je použito historické tvarosloví, je na stavbě vidět snaha o moderní architekturu.
Štíty jsou obloženy místním kamenem, ten je použit také na zídky dvora. Samotné konstrukční jádro objektů je vyzděno z pórobetonových tvárnic a obloženo impregnovaným dřevem. Krov je klasický vázaný a krytinu tvoří Cembonit  v tmavě šedé barvě. Jedno křídlo hospodářství skýtá přístřeší uvedenému zvířectvu, jednotlivé partie jsou děleny dřevem, popř. pletivem. Druhé křídlo slouží pro garážování drobné techniky.
Použité proporce, materiály, podélné posunutí obou křídel, vytvoření dvora a samotné usazení do terénu vytváří dojem, že stavení vyrůstá mezi rybníky a tvoří s nimi jednotný celek.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
závidím...
Kateřina Novotná
23.06.14 09:20
show all comments

more buildings from Studio A s.r.o.