Areál RIMOWA

1. etapa

Areál RIMOWA
Investor:RIMOWA CZ, s. r. o. - František Vašina a Vladimír Kozler
Project:11 / 2010 - 03 / 2011
Completion:05 / 2011 – 02 / 2012
Built Up Area:2350 m2


V necelých deseti letech německá rodinná firma RIMOWA patřící rodině Morszecků, a to již třetí generaci od roku 1898, vyčerpala prostorové možnosti původního pozemku v průmyslové zóně Lhotka v Pelhřimově a zakoupila jedny z posledních dostupných pozemků v této zóně. Činnost této firmy se opírá o téměř bratrskou kooperaci s firmou LIWA patřící rodině manželů Vašinových, kteří předávají otěže firmy mladší generaci, tedy rodině manželů Kozlerových. Právě pan Vladimír Kozler a pan Dieter Morszeck tvoří vizionářské duo, které táhne firmu RIMOWA do pater nejvyšší kvality a dnes již můžeme hovořit o luxusní značce světového formátu.

Koupené pozemky protíná komunikace a terén je dynamicky svažitý. Proto záměr vybudovat nový areál se musel naučit kráčet a nevýhodu terénu změnit na výhodu při zachování logiky dopravních toků bez křížení osobní a automobilové dopravy. V minulém roce 2011 byla realizována I. etapa dvoupatrové výrobní haly, dvoupatrové správní budovy a jednopatrového skladu, který je jedním z nejvyšších v ČR. Dvoupatrový železobetonový skelet se světlými výškami pater 4,5 m o rozpětí 20 m s moduly sloupů 6 m vytvořil dostatečný prostor pro momentální potřeby firmy, která zde instalovala nejen část původních technologií, ale i robotické prvky nejmodernějšího zařízení. Hmota skladu se dominantně vzpíná k nebi a dosahuje výšky 20,7 m. Zakládací vozíky zdvihají zboží do výše 17,5 m. Průčelí tvoří správní budova se zázemím pro kanceláře, jídelnu s výdejnou a pro šatny. Orientaci v budově napomáhá vnitřní informační systém, který v budoucnu přejde i do exteriéru a přirozeně zorientuje každého v budoucím tzv. „RIMOWA city“. Železobetonový skelet dvoupatrové výroby a dvoupatrové správní budovy je doplněn ocelovou nosnou skeletovou konstrukcí skladu. Veškeré opláštění a střecha je zateplené, skládané s exteriérovým rýhováním vodorovným synchronizujícím s tvarem hliníkového kufru, který je jedním z hlavních atributů firmy. Veškeré stropy jsou železobetonové a podlahy drátobetonové se vsypem. Plastová okna přechází v ocelohliníkové strukturální zasklení části kanceláří a jídelny. Vstup je přistřešen zavěšeným kšiltem a kompozici tří hmot (správa, výroba, sklad) dokresluje firemní označení nad vstupem a na skladu. Rezerva pro rozvoj je dostatečná a projekt tuto rostoucí kompozici plně respektuje a počítá s ní. Moderní vize majitelů přizvala další kooperující firmy, hlavně firmu ARLAPLAST ze Švédska, která vyrábí z polykarbonátového granulátu desky a ty půjdou z nyní budované haly kolektorovým efektem pod komunikací pomocí speciálního dopravníkového efektu do již teď stojící prezentované haly RIMOWA. Kompozice již fungující haly kooperantů (ARLAPLAST a další), haly LIWA, stavějící se také v letošním roce a přilehlého parkoviště, je patrna z přiložené vizualizace budoucna. Při nedávné prezentaci pro 110 nejvýznamnějších obchodníků ve vztahu k firmě byla oceněna koncepce existence kooperantů na jednom místě, kvalita stavby i technologií, kvalita lidského potenciálu ve městě Pelhřimov a v neposlední řadě nutnost dalšího zázemí tzv. obchodního oddělení v podobě nástavby ustupujícího podlaží na stávající administrativu (viz vizualizace s exteriérovou nosnou ocelovou konstrukcí a zavěšenými objemovými prvky stěn a skel).

K snímkům realizované haly přikládáme situaci areálu, řez dopravním kolektorem a vizualizaci letos budovaného „RIMOWA city“, které bude dokončeno v květnu příštího roku. Rádi vám opět městečko zdokumentujeme a za 12 měsíců představíme v realizované podobě.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
ten textik ...
Martin Šťastný
06.01.15 10:33
show all comments

more buildings from Studio A s.r.o.