Golden Nugget

Golden Nugget
Architect: INNOCAD
Address: Grazbachgasse 65a, Graz, Austria
Investor:99 Plus
Project:2003-04
Completion:2005


Šaty pro zvláštní příležitosti
Zlatě se třpytí fasáda ‘zlatého nuggetu’ v Grazu, který zcela naplňuje filosofii čtyř mladých architektů firmy Innocad. Kancelář, kterou si sami navrhli, je ztělesněním firemní identity a současně představuje obytný blok, který fascinujícím způsobem prezentuje sám sebe v okolní městské struktuře charakterizované vilémovským stylem.

Linie
Bytová jednotka je umístěna úplně nahoře, až na úrovni výhledu na oblohu nad Grazem. Fasáda tu přechází ve střechu, obě jsou rovnoměrně pokryté sítí zlatě zabarvených měděných čtverců.

Sedm čtverců
Vypadá, že otvory ve fasádě mění svou polohu jako kousky dětské skládanky puzzle. Zlaté závěsy v nich se ale stejně pohybují podle svých zásad. Tvůrce skládanky toho nedbá, dál si hraje a umisťuje tři otevřené čtverce jeden nad druhý.

Zlaté zakončení
Konec domu se krčí před okapem sousedního domu. Lehký ocelový balkon se vyklání za úroveň fasády.
‘Zlatý nugget’ situovaný na okraji historické části Grazu se podobá večerním šatům zářícím v paprscích zapadajícího slunce. Vnější strukturu tvoří laminární síť z lesklých zlatě zbarvených měděných tašek. Spojuje vedlejší budovy ve vilémovském stylu laděné do žlutých odstínů a uzavírá uliční fasádu do jediného homogenního celku. Rozvržení kontur nové budovy je také prostředníkem mezi sousedícími domy různých výšek. Z vnější strany zůstává skryta dvorní budova z 18. století. Prošla rekonstrukcí a byla natřená zlatou barvou (jádro budovy je symbolicky zachované ve ‘zlatém kabátě’).
Spolupráce architektů a developerů projektu Andrease Reitera, Petera Schwaigera, Martina Lesjaka a Bernda Steinhubera se datuje již od dob, kdy společně navštěvovali designérský seminář na Univerzitě v Grazu. Zde se poznali, spřátelili se a po složení závěrečných zkoušek spolu založili v roce 1999 architektonickou firmu Innocad. Naštěstí měl každý z nich co do činění s úzkým stavebním prostorem ‘zlatého nuggetu’ ještě během svých studií. Byly vytvořeny čtyři různé koncepce projektu. Dnes mladí architekti sledují společný princip. Jako své logo si zvolili koncept, který můžeme najít již v jejich bývalé kanceláři jako součást ústředního kusu nábytku. Vypadá jednoduše, sedm zlatých čtverců a nespočet možností, jak je kombinovat. Od června 2005 zdobí toto logo také prostory jejich nové kanceláře, ‘zlatého nuggetu’.
‘Zlatý nugget’ je první budovou, kterou tito čtyři architekti realizovali na vlastní riziko a pro kterou speciálně založili developerskou společnost 99 Plus. V současné době staví na své vlastní náklady další dva domy. Podnik byl odvážným krokem, připouští mladí podnikatelé. Vřelé přijetí, kterého se dostalo jejich ‘zlatému nuggetu’ nicméně ukazuje, že odvaha přináší své ovoce: všech sedm bytů bylo prodáno ještě před dokončením a město Graz si budovu velice pochvaluje: na kongresu ‘International City Forum’ byla představena jako ‘vynikající příklad toho, jak se má moderní architektura chovat v historických částech města’.
Kancelář firmy Innocad zabírá přízemí a dvou- podlažní nádvorní budovu. Ke schodišti vede otevřená rampa, které zajišťuje přístup k bytům. Firemní identita mladých architektů se důsledně promítá v interiérovém designu: pulty v barvě zlata, potištěné nebo osvětlené nástěnné prvky a závěsy rovnoměrně zdůrazňují firemní přítomnost a komunikativní charakter prostor otevírajících se do ulice. Převládajícími atributy jsou zlatě natřené stropy a hrubý neomítnutý beton. Proti tomu interiér nádvorního domu je celý bílý (odpočinek nejen pro oči).
Bílé stropy, bílé podlahy, dokonce i bílá osvětlovací tělesa a záclony, laťové schody a síťovina balustrád tvoří neutrální, téměř nereálnou scenérii. Homogenní bílé pozadí odráží světlo procházející skrz šikmou střechu na povrch stěn a podlah a nabízí volnost, útočiště a příležitosti pro myšlenky a jejich tvůrce. V klidu tohoto prostoru, který je chráněn před hlukem z ulice (a příležitostnými návštěvníky), probíhají interní sezení, meditativní okamžiky i tvořivé přestávky. Byty naproti tomu dodržují "zlatou" zásadu prostor otevřených do ulice: jsou uspořádány do dvojic a zpřístupněny přes centrální dvouramenné schodiště, které od prvního patra vzhůru vyčnívá z masy budovy jako filigránská, zdánlivě nehmotná struktura. Balustráda je mřížovaná jako u nádvorní kancelářské budovy; spodní desky a balkónové parapety jsou vyrobeny z neomítnutého betonu, který lze jen těžko rozlišit od zlatého kovového pláště fasády. Dvouposchoďový přístavek tvoří dokonalé zakončení a poskytuje nádherný výhled do okolí z prostorné terasy, která se táhne po celé jeho hloubce.

Bydlení s vytříbeným vkusem
Podle projektantů a klienta jsou byty určeny pro takovou klientelu, jež umí rozeznat hodnotu architektury a oceňuje skutečnost, že "nabízíme nekonvenční, dobře střižené a flexibilní prostředí pro život, které na trhu jinak není k dispozici" (Innocad v rozhovoru s kritikem architektury Oliverem Elserem). Jsou to přesně takoví lidé, ke kterým se mohou čtyři architekti přiřadit a o kterých mluví jako o ‘městských lidech’: sofistikovaných a mladých, sebevědomých, s nadstandardním vzděláním. I když oblast, v níž je ‘zlatý nugget’ umístěn, je mezi realitními experty považovaná za ‘top‘ lokalitu (na okraji historické části města, která je zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, v zóně A, o které obyvatelé Grazu hovoří jako o ‘oblasti archeologických střepů‘), znamená pro své obyvatele značnou přidanou hodnotu: transparentnost a otevřenost souvislých okenních ploch od podlahy až ke stropu na straně záměrně otevřené směrem k veřejnosti, která naznačuje komunikaci: fasáda jako výkladní skříň, zevnitř i zvnějšku.
Obyvatelé dávající přednost méně otevřenému uspořádání, ať již dočasně, nebo trvale, použijí záclony nebo flexibilní dělící prvky. Opět platí pravidlo, že ušlechtilý vzhled dodává textura a zlatá jako převládající barva. Efektní je kontrast ke zdem z hrubého neomítnutého betonu a bílému, individuálně navrhovanému obložení zdí a stropu, které si může uživatel perfektně vytapetovat "květinovým vzorem, když chce". To je návrh mladých architektů pro ty, kteří nepodlehli kouzlu holého betonu nebo zlaté textury záclon a dělících prvků.
0 comments
add comment

more buildings from INNOCAD