Dům ve Skrejši

Dům ve Skrejši
Krajina
Stavební pozemek se nachází v Brně v městské části Mokrá Hora v lokalitě Ve Skrejši.
Pozemek je příkrý jižní svah nad údolím říčky Rakovec. Údolí je zlomového původu prvohorního stáří. Zdejší horniny pocházejí většinou z vysočiny odkud byly donášeny tekoucími vodami do zdejšího mělkého moře. V údolí jsou krásné výhledy přes louky kolem meandrujícího potoku Rakovec. Místo má jedinečný přírodní charakter se vzrostlými borovicemi v celé ploše pozemku.

Dům

Dům je součástí lesa. Parter domu je prosklený v celé ploše a otevírá se do okolí velkými posuvnými okny. Exteriér splývá s interiérem. Zdi, které obvykle obklopují interiér se rozestoupily a proměnili v prvky exteriéru – objekt garáže a dílny na západě, svah na východě, opěrná stěna na severu.

Prostor

Dům je rozdělen na dva objekty, technický a obytný. V technickém bloku je ve druhém podlaží umístěna garáž pro jeden automobil a v prvním patře sklady, kotelna a dílna.
V obytném objektu jsou ve druhém – vstupním podlaží, zádveří, šatna, pracovna a ložnice s koupelnami. Po jednoramenném schodišti scházíme do otevřeného obytného prostoru v prvním nadzemním podlaží. Zde jsou provozy uspořádány podle exponovanosti – kuchyně, na ni navazuje jídelna, sezení
 krbu a salónek.
Parter je volně plynoucí prostor rozdělený pouze nábytkem. Zázemí (WC, sprcha, sauna, domácí práce) je v jádru, kolem kterého jsou jednotlivé provozy umístěny. Jeho součástí je také krb a zapuštěná lavice v jídelně. Tento prvek je interpretací pece v tradičních chalupách. U jídelního stolu sedíme „za pecí“.

Materiály
Opěrné stěna je z pohledového betonu a přechází ve stejném materiálu z exteriéru do interiéru. Na tuto opěrnou stěnu je posazena horizontální hmota ložnicového podlaží a vertikální hmota garáže. Fasáda obou hmot je tvořena dřevěným obkladem, který je v místě oken vyklápěcí. Fasáda obytného přízemí je prosklená z černých hliníkových posuvných portálů.
Podlaha je kamenná z břidlice s příměsí oxidů železa a opět prochází z exteriéru do interiéru. Podhled stropu nad prvním nadzemním podlaží je z dřevěných lamel a je analogií obkladu fasády.
Refuel works
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
...
D.
16.10.20 10:37
show all comments

more buildings from Refuel s.r.o.