Dům pod hradem

Dům pod hradem
Architect: Pavel Mudřík
Address: Ireny Veselkové, Malenovice, Zlín, Czech Republic
Project:2003-04
Completion:2004-07
Area:251 m2


Na strmě stoupající cestě k hradu Malenovice, na konci souvislé řady domů stál dům s parcelou, úzkou a hlubokou až k druhé cestě u školy. Dům byl ve špatném stavu a pro využití nového vlastníka nepoužitelný, proto byl zbourán a nahrazen novostavbou.

Nový dům je široký přes celou parcelu, zprava natěsnán na souseda, zleva na hranici se zahradou. Napříč domu je terén hodně svažitý, v podélném směru domu do zahrady je terén svažitý jen mírně. Těsnost sousedů vytváří příjemný pocit kompaktnosti a fixním vymezením hranic parcely zdí a fošnovou stěnou je zvětšena plocha takto vzniklého patia, otevřeného do zahrady s ovocnými stromy, ohraničenou už jen průhledným pletivem.

Hlavní, uliční hmota domu je dvoupodlažní, podsklepená, kompaktní, zděná se sedlovou střechou, do zahrady vystrčená jednopodlažní hmota je dřevostavba s plochou střechou, přiměřeně transparentní a otevřená velkými okny do patia zahrady. Rozdílné pojetí částí stavby v původní stopě a nového křídla je záměrem.

Vstup i  vjezd do domu je pod převisem levého rohu. Fasáda do ulice je bez privátní předzahrádky, přímo na ulici, a tak kapsa pod převisem skýtá bezpečí. První podlaží je řešeno přehledným uspořádáním prostor s jednoramenným schodištěm dolů a nahoru ve středu dispozice. Důraz je kladen na neustálé vnímání venkovního prostoru zahrady i ulice průhledy. Dům je opticky děravý v podélné ose z ulice až na zahradu, tak se odlehčuje. Za zádveřím a schodištěm je v jádru dispozice koupelna s toaletou, v úrovni nad dveřmi oboustranně prosklená, tím podporuje kontinuitu prostoru. Do ulice je pracovna, do zahrady je kuchyně s navazující jídelnou a obývacím pokojem s kamny. V létě je umožněn kontakt se zahradou otevřením vysokých dveří. Druhé podlaží je soustředěno kolem galerie schodiště se skleněným zábradlím, jsou zde tři pokoje, samostatná toaleta a koupelna. Výstup na plochou střechu zahradního křídla s oblázky je možný francouzským oknem na galerii.

Sklep je jen technickou záležitostí s kotelnou, domácí dílnou a pračkou .

Základní hmota je vyzděna z keramických bloků, stropní konstrukce jsou železobetonové, střecha dřevěná, fošinková s titanzinkovou krytinou, fasáda zateplená s probarvenou jemnozrnnou fasádní omítkou. První podlaží, jeho levá část do sousedovy zahrady je sendvič s vnější stranou betonovou, pohledovou, údržba pro souseda tedy odpadá. Zahradní dřevěný trakt je konstrukcí z hranolů a fošinek, přeplátovanou smrkovými biodeskami a prkny. Okna jsou smrková také. Mírné klesání terénu do zahrady je v přední části přibrzděno nízkou betonovou zídkou napříč šířkou parcely a terén je zde vyrovnán. Pro posezení je do trávy položen dřevěný rošt s prkny. V jádru zahrady stojí dřevěný objekt s pultovou střechou. Je to opět rámová smrková konstrukce s fošnovou fasádou a vnitřkem z OSB desek. Pozice nebyla architektem vybrána, na podnět stavebníka byl využit starý betonový základ kdysi stojícího altánu. Zahrada s ovocnými stromy si ponechala klidnou, ležérní atmosféru s výhledy na západ do údolí města.

Spoluautor konceptu: Michael Hofman
24 comments
add comment
Subject
Author
Date
necitlivé
Petrs
31.01.08 02:13
re: Petrs
Marek Hutka
01.02.08 01:05
To petrs
Pol
01.02.08 09:32
To Petrs
Daniel John
01.02.08 10:31
dum pod hradem
pdv
01.02.08 10:26
show all comments

more buildings from Pavel Mudřík