Dům Lazy III.

Dům Lazy III.
Architect: Pavel Mudřík
Project:2008-09
Completion:2011
Area:619 m2
Built Up Area:382 m2
Built Up Space:2690 m3Dům leží na severozápadně orientovaném svahu zlínských Lazů. Je součástí nové vzniklé lokality se šesti domy, volně navazujícími na stávající obytnou zástavbu. Nové domy jsou uspořádány podél traverzní, příjezdní a úzké komunikace, tři domy pod a tři nad komunikací.
Umístění tohoto domu ve svahu pod komunikací limituje a určuje vše podstatné pro osazení domu a kompozici dispozice. Dům nemá uzavřenou garáž, jen plochu pro odstavení aut, kterou zastřešuje souvislá stropní deska, vysunutá z vlastní hmoty domu a opírající se o příčnou betonovou opěrnou stěnu. U takto prostorově velkorysého domu je názor investora na skromné potřeby pro uschování automobilů neobvyklý a příjemný. Zastřešující deska současně vytváří přirozený, krytý, až pavlačový nástup podél fasády do středu dispozice. Tato je řešena jednoduše, přehledně. Hlavní podlaží zabezpečuje vše pro život manželů, nyní již bez společného bydlení s dětmi. Část intimní, s ložnicí, koupelnou, šatnou a rezervním pokojíkem je důsledně, ale pohodlně pozičně oddělena od ostatních denních prostor. Tyto jsou poskládány lineárně za sebou, po vrstevnici, s příčně rozdělujícími stěnami, a sjednocující velkorysou skleněnou plochou fasády na jih, takže vše je současně přístupno z terénu, z prostoru srovnaného patia mezi zdí a domem. Zde je zároveň venkovní bazén, osově zapuštěn do dřevěných ploch, volně navazujících na obytnou část domu, kde lze intenzivně pocítit blízkost vzrostlého lesa. Denní prostory, jako jídelna, kuchyně, obývací pokoj jsou obohaceny na jedné straně o samostatný transparentní salon, jakýsi letní, avšak celoročně využitelný prostor s krbem, vytvářející komfortní zázemí zahradním letním aktivitám, a na druhé straně o rozšířený prostor kuchyně s divanem, a s výhledy na západ, na město.
Druhé podlaží je přístupno přes ocelové, lakované, příčně položené jednoramenné schodiště. Zde je prostorná pracovna - plocha pro zájmy majitele, k tomu rezervní ložnice a sklobetony prosvětlená sprcha s toaletou. Hlavní prostor pracovny je příčně oboustranně prosvětlen souvislými pásovými okny, umožňující nádherné výhledy do lesa ne jedné straně a do dálky údolí města na straně druhé. Střecha prvního podlaží na tyto plochy navazující je pochůzí a extenzivně zelená.
Suterén je velmi rozsáhlý. Kromě velkého technického zázemí je zde také samostatně, zvenčí přístupný malý byt (pro rodiče a návštěvy), trenažer golfu a oáza klidu se saunou a relaxačním bazénkem.
Dům, de facto třípodlažní, je vertikálně propojen výtahem.
Stavba je charakteristická hladkou jemnozrnnou světlou omítkou a sendvičovými plochami s dřevěnými, svislými cedrovými hranoly na povrchu. Otvory oken jsou velkorysé, ocelové, reagují tak na výjimečnost pozemku, kde jedna, intimní strana se zalesněným svahem, je protikladem druhé straně, s dlouhými výhledy na horizonty Hostýnských vrchů.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Mudřík umí!
Pavrak
01.05.14 09:34
show all comments

more buildings from Pavel Mudřík