Dům na okraji CHKO Jizerské hory

Dům na okraji CHKO Jizerské hory
Spolupráce:Tomáš Petrášek
Completion:kolaudace 2010, interiér 2014


Návrh domu využívá tradiční prvky vesnického domu jako je obdélníkový půdorys hlavní hmoty domu, rovnoběžná orientace s vrstevnicemi, sedlová střecha, přiznané hlavní nosné konstrukce domu ... Na druhou stranu ale tyto tradiční prostředky spojuje do lehce alternativní, přesto místu úměrné a ničím výrazně nevybočující kompozice, která klade důraz na dynamickou celkovou siluetu domu a přesně zarámované výhledy z různě půdorysně natočených oken domu v jednotlivých patrech. Dům je navržený jako čistá dřevostavba s do interiéru přiznaným nosným trámovým skeletem a záklopem stropů a střechy. Dřevo je tak převládající materiál při pohledu na dům jak zvenčí tak zevnitř. Dům se stavěl svépomocnou koordinací více dílčích dodavatelů. Jako architekt jsem na stavbě po celou dobu prováděl autorský a technický dozor TDI a pomáhal jsem majitelům s organizací stavby.
0 comments
add comment

more buildings from KLANC ARCHITEKTI