Rodinný dům Peršan

Rodinný dům Peršan
TDI:Tomáš Klanc
Project:2008
Completion:2009-13
Area:160 m2
Built Up Area:120 m2


Dům je navržený pro partnery s odrostlými dětmi, kteří si pro sebe chtěli postavit atypický, ale přitom nízkoenergetický dům. Dům je navržený na svažitém pozemku na místě původní zděné chatky, jejíž základy jsou ponechány v levé přízemní části domu. Na toto malé zděné jádro je jakoby nabalená trámová dřevostavba na patkách.

IDEA
Navrhované konstrukce - především zdi, římsa, terasa, okna či dveře - jsou brány nejen jako dělící a stavební prvky, ale také jako prostorovo a výrazovotvorné prostředky s důrazem na celkovou siluetu objektu. Prostorové členění objektu je tvořeno dvoupodlažní ustupující hmotou, jejíž hlavním rysem je silueta hlavní římsy, která je tvořena dynamickým průnikem různých rovin pultové vegetační střechy. Tato střecha je důmyslně řešena tak, že veškeré dešťové vody jsou svedeny do jednoho místa na zadní fasádě.

DISPOZICE
Dům je orientovaný do zahrady přes trojúhelníkovou zastřešenou terasu, která plní jak obytnou, tak vstupní funkci. V levé přízemní části domu se nachází dvě ložnice se samostatnými koupelnami a šatnami. Pravá patrová část domu je řešená jako loft s kuchyní, jídelnou a obývákem v přízemí a otevřenou galerií s pracovnou v patře. Nezaměnitelného ducha interiéru domu tvoří přiznaná trámová konstrukce nosného skeletu dřevostavby, přiznané trámy s palubkovým záklopem stropů a krovu, vyzdívané hrázděné příčky z nepálených cihel a množství interiérových dekorací s cestovatelskou tematikou především z Persie (dnešního Íránu) a blízkého východu. Nad vstupem směrem z terasy je v pásovém okně, které prosvětluje celou vnitřní chodbu, vitráž Perského boha Mithry - odtud také pochází název domu "Peršan". 

KONTRUKCE A VYBAVENÍ DOMU
Na stavbě je použito moderní architektonické tvarosloví s využitím klasických stavebních postupů - tesařské, zděné a hrázděné konstrukce. Obvodové konstrukce jsou řešeny kompletně jako difúzně otevřené. Sendvič stěny je vyplněný tepelnou izolací z minerální vlny. Na vnitřní straně je pod sádrokartonovou předstěnou parobrzda - OSB deska p+d s přelepenými spoji. Na vnější stran pod palubkovým obložením je záklop s dřevovláknitých desek tl. 100 mm HOFATEX UD. Obdobné skladby je použito na střeše a na podlaze 1.NP na patkách nad terénem. Fasáda je obložená palubkami ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy, na střeše je extenzivní vegetační souvrství s cca 10 cm substrátu.

Vytápění domu je podlahové, zdrojem tepla je tepelné čerpadlo, interiérová krbová vložka s výměníkem a solární kolektory na střeše. Jedná se o nízkoenergetickou stavbu.

Dům byl postavený svépomocnou koordinací více dodavatelů, tesařské konstrukce jsou zpracované na místě stavby vše pod dozorem architekta, který vykonával po dobu hrubé stavby jak autorský, tak i technický dozor TDI. Dokončovací práce si investor koordinoval sám.

ŽIVÁ STAVBA
Od kolaudace stavby v roce 2011 se interiér a bezprostřední okolí domu stále doplňují a vyvíjí. Fotodokumentace stavby odpovídá stavu z roku 2014. Během roku 2015 přibylo na zahradě přímo před vstupní terasou přírodní koupací jezírko s biotopem.
0 comments
add comment

more buildings from KLANC ARCHITEKTI