Dům na Lazech I.

Dům na Lazech I.
Architect: Pavel Mudřík
Investor:manželé Michalčíkovi
Project:2006-07
Completion:2008-09
Area:368 m2
Built Up Area:171 m2
Site Area:1296 m2
Built Up Space:1486 m3


Dům leží  pod lesem na svažitém, severně orientovaném pozemku zlínských Lazů, s krás- nými výhledy do údolí města. Volně navazuje na zastavěnou část města se solitéry rodinných a bytových domů, jejichž počátek spadá do předválečného období.
Parcela se nachází pod lesem, nad příjezdovou komunikací. Dispozice a výškové uspořádání je tímto zásadně ovlivněno. Společenské a pobytové prostory jsou směřovány do klidu, ke slunci, k lesu, současně je umožněn velkorysý výhled souvislým průzorem do údolí. V rozporu s možnostmi pozemku bylo požadováno zabezpečit bydlení na jedné úrovni. Toho je dosaženo na úrovni prvního podlaží, které je těžištěm bydlení v domě a kde se nachází vše pro bydlení manželů. Vazba na zahradu do svahu je zdůrazněna terasou s překrytím vlastní hmotou domu. Vrchní podlaží s pracovnou a terasou doplňují dva pokoje jako rezerva pro návštěvy.
Spodní podlaží je vstupní s garáží, saunou a technickým zázemím domu. Provázanost prostorů zabezpečuje otevřené betonové schodiště s výstupem do terénu také na první mezipodestě.
Ostře řezané objemy jsou strukturovány roztržením kompaktnosti, odtržením hmoty dvou horních podlaží od terénu a posazením na odlehčený sokl suterénu. Materiály fasády  jsou klasické: hladké světlé omítky, dřevěná okna a cembonitový obklad. Stavba je železobetonová a vyzdívaná z keramických bloků. Zdroj tepla zabezpečují vrty tepelných  čerpadel.
V letních měsících bílý dům krásně kontrastuje se zeleným pozadím lesa.
0 comments
add comment

more buildings from Pavel Mudřík