Dům na druhý pohled

Dům na druhý pohled
Address: náměstí Svobody 1552/3, Znojmo, Czech Republic
Investor:NEAPLL s.r.o.
Project:2014-15
Completion:2014-15
Area:840 m2
Built Up Area:230 m2
Site Area:775 m2


Kontext:
Dům stojí v proluce v místě bývalého hradního příkopu. Nachází se na velmi exponovaném místě na okraji památkové rezervace. Je to městský polyfunkční dům. Tedy dům, který dělá město městem, ale sám o sobě není důležitý. Nechtěli jsme poutat příliš pozornosti, zůstáváme nenápadnými, zvolili jsme taktiku „chameleona“ - dům přejímá vlastnosti svého okolí. Od svého pravého historizujícího souseda přejímá výšku hřebene a římsy a celkovou umírněnost vzezření uliční fasády. Od svého levého kolegy, funkcionalistické lékárny, navazuje v ulici stejnou výškou parteru. Parter je celý prosklený, abychom jej vizuálně co nejvíce propojili s frekventovanou ulicí.  Z druhé strany od městských hradeb je dům sebevědomý, v kontextu hradební věže a vertikálního funkcionalistického domu se zapojuje hmotou připomínající další dvě věže. Mezi „věžemi“ vzniká prostor pro terasy.
Dům je přesto domem současným. Je vystavěný v současných standardech, ze současných materiálů a nabízí současný komfort obývání. Celý dům je v šedých odstínech - betonové konstrukce byly plánovány v maximální míře pohledové. Střecha je tvořena titanzinkovým plechem.

Univerzalita:
Funkčně je dům typicky městský. V přízemí jsou prostory pro obchod, v prvním patře pro služby a ve druhém patře a podkroví jsou 2 mezonetové byty. Parkuje se v podzemním patře. U spodních pater byl kladen důraz na univerzalitu. Té jsme dosáhli  volnou dispozicí. Všechny komerční prostory jsou bezbarierové. Univerzalita prostor se již naplno vyzkoušela - z potravin se stala banka. První patro se v průběhu měnilo z bytů na kanceláře, v současnosti jsou zde ordinace. Naopak nadstandardní byty se navrhovaly přímo pro dva bratry, kteří byli zároveň investory.

Improvizace:
Byli jsme klientem osloveni ve fázi dokončení základové desky zcela rozdílného domu. Projektovalo se a stavělo zároveň. Všichni zúčastnění si zaslouží velký dík. Dům stojí, ale na první pohled ho vůbec nezaznamenáte!
ORA
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
!
Plánička
22.11.16 08:26
Dům na druhý pohled
Velíšek
25.11.16 09:50
show all comments

more buildings from ORA