Dostavba a rekonstrukce základní a mateřské školy v Úněticích

Dostavba a rekonstrukce základní a mateřské školy v Úněticích
Address: Školní 2/1, Únětice, Czech Republic
Investor:Obec Únětice
Project:2016-19
Completion:2018-20
Area:1565 m2
Built Up Area:620 m2
Site Area:1952 m2
Built Up Space:8750 m3


Spolupráce na projektu: ABMV world s.r.o., KD Projekt
Generální dodavatel: AMIKA FIRST s.r.o.
Únětická škola
Každá obec by měla mít svou vlastní školu, aby odpadlo zbytečné dojíždění. V Úněticích za to dlouhé roky bojoval nejen starosta obce pan Vladimír Vytiska a nakonec se budovu z přelomu 19. a 20. století podařilo znovu bohatě využít. Díky částečným opravám na konci 20. století byl zahájen provoz mateřské školy v přízemí objektu. V průběhu postupného osídlování pražské suburbie na začátku 21. století byly postupně přidávány první ročníky základní školy v patře objektu. Pro rozšíření školy na kompletní první stupeň základní školy a zachování současných dvou tříd mateřské školy a plnohodnotný symbiotický provoz bylo v našem projektu potřeba nejen upravit dispozice a vestavit další třídy do půdního prostoru, ale především navrhnout přístavbu školy, kam bylo potřeba přesunout z historické budovy původní kuchyň s jídelnou a dále vytvořit nové sklady a multifunkční společenský prostor.

Umístění na pozemku
Školní pozemek disponuje znatelně se zužujícími proporcemi západním směrem a byly stanoveny požadavky na zachování co největší volné plochy zahrady. Vše bylo podrobně zkoumáno a výsledná prostorová podoba přístavby reaguje svým přitočením k ulici na požadavky minimální zastavěnosti pozemku a segmentovým nárožím v zahradě umožňuje plynulou přístupnost nového vstupu do mateřské školy. Nedochází tedy ke křížení provozů v historické budově školy. Problém návaznosti přiznané moderní přístavby na historickou budovu se podařilo vyřešit z ulice Školní použitím shodného materiálu v obkladu horní části přístavby a dlouhého navazujícího vikýře ve střeše původní budovy.

Stavba za provozu
Projekt rekonstrukce a rozšíření budovy školy v Úněticích byl specifický zejména nutnou etapizací a časovou sousledností stavebních prací, jelikož celá akce musela být prováděna za provozu školy. Jediné omezení, které přicházelo v úvahu, byla zkrácená výuka na konci třech školních let, kdy děti mohly využít různé školy v přírodě a venkovní učebny provizorně zřízené obcí. Management výstavby bylo nutné časovat velmi precizně, aby bylo možné vůbec záměr realizovat, což se nakonec povedlo, jelikož provoz školy plně zahájen k 1.9.2020.

Půdní vestavba
Historická budova byla podle našeho návrhu naplněna až po střechu vestavbou třech nových učeben pro nejvyšší ročníky prvního stupně základní školy. Přístup zajišťuje nové vložené ocelové schodiště do původní schodišťové haly. Dlouhý nový vikýř přes dvě hlavní podkrovní učebny poskytuje reprezentativní výhled na téměř celé Únětice.

Přístavba
Přístavba atypického tvaru byla podle našeho návrhu vybavena novou moderní školní kuchyní, která svou kapacitou a výkonem podle záměru obce poskytuje stravování nejen dětem a žákům, ale také místním obyvatelům, zejména seniorům. Oddělené nové jídelny pro mateřskou i základní školu nabízejí zejména dostatek světla a výhled do okolí budovy. V nejvyšším podlaží přístavby byla navržena prostorná řemeslná učebna, jejíž prostor nabízí také dostatek světla a místa pro tvořivou činnost svým uživatelům, ale případně i pro další aktivity školy či obce.

Materiály
Hlavními materiálovými znaky celého školního komplexu je rozdílnost ve vnímání struktury. Historická budova byla upravena a adaptována pro potřeby provozu celkem sedmi tříd a byla doplněna o moderní technologie, na které je v současné technologické době kladen důraz – například kvalitní řízené větrání učeben. Přístavba byla naopak pojata jako nová struktura se zcela moderními elementárními prvky – hladká bílá omítka a opláštění nejvyššího podlaží tepelně izolačními panely, které se zakusují do historické budovy a dávají najevo svůj distanc.

Technologie
Technicky je komplex vytápěn kombinací plynových kotlů a tepelných čerpadel, které mají efektivně využít okolní přírodní zdroje a zároveň zajistit komfort užívání historické budovy, kterou logicky nelze jakkoliv tepelně izolovat. Škola též využívá recyklovanou dešťovou vodu ze střech.

Školní zahrada
Na dostavěném školním pozemku byly obnoveny herní prvky, pozemek dostal zasloužené nové oplocení a byly obnoveny dříve vybudované přírodní prvky – ohniště, vrbové stavby, venkovní učebna. Novým elementem školní zahrady je parterové schodiště doplněné zpevněnou plochou amfiteátru pro venkovní školní programy.
bdXarchitekti
0 comments
add comment