Domov pro seniory

Dům u Agáty

Domov pro seniory
Spolupráce:Ondřej Dušek, Ines Jorge
Completion:2016
Area:2050 m2
Site Area:2858 m2
Built Up Space:6765 m3


Kontext

Budova je situována v Praze 13 - Řeporyjích na pozemku stávajícího zdravotního střediska. Pozemek je vymezený zahradami sousedních rodinných domů a ulicí Rudoltická, která se svažuje směrem od centra Řeporyjí k dalejskému potoku. Z jihu je budova v kontaktu s okolní krajinnou scenérií Dalejského profilu, západně přehlíží střešní krajinu starých Řeporyjí.

Původní stav
Původně se na pozemku nacházela funkcionalistická vila, která byla přestavěna na zdravotní středisko. Budovu obklopuje rozlehlý pozemek využívaný zčásti jako zahrada, zčásti jako skládka suti. 

Návrh
Stávající budovu jsme navrátili do její původní funkcionalistické podoby a vstupní předprostor byl upraven pro současnou funkci zdravotního střediska.
Novostavba Domu pro seniory se obtáčí kolem hmoty původní funkcionalistické budovy a vytváří tak definovaný prostor otevřeného vnitrodvoru, který plynule přechází do zahrady. Orientace základních os budovy vychází z tvaru pozemku a pozice stávajícího objektu.
Hmota budovy ustupuje společně se svahem, na kterém stojí. Nejvyšší je tak na severní hraně pozemku, kde je částečně zapuštěna pod zem, naopak nejnižší směrem k údolí kolem dalejského potoka. V místech ustupující hmoty jsou vytvořeny rozlehlé pochozí terasy, které vytvářejí druhou zahradu s výhledy do okolí.
Individuální pokoje jsou řešeny v neutrálních barvách. Naopak chodby a schodiště jsou tepnami budovy zvýrazněnými sytými barvami.
Velký důraz byl kladen na vytvoření rozmanité nabídky společných prostor s různou míry intimity a zapojení do společného dění tak, aby si každý klient mohl najít rytmus, který vyhovuje právě jemu. 

Dispozice
Okna pokojů jsou orientována do zahrady nebo do průhledů do okolí, které v kombinaci se sníženými parapety zajišťují příjemné výhledy pro imobilní klienty.
Na severních fasádách jsou umístěné komunikační prostory, které jsou vizuálně propojené s prostorem vnitrodvora. Na lineární prostor chodby jsou napojená jednotlivá místa společných programů od komunitních místností až po prostorová rozšíření, ve kterých je možné v soukromí posedět s přáteli nebo rodinou. V suterénech jsou umístěné technické místnosti a zázemí.
0 comments
add comment

more buildings from SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.