Dóm chaosu

Dóm chaosu


Spolupráce: 5 členů Huti architektury Martina Rajniše, 16 studentů architektury
Partneři projektu: Life Science Film Festival a přidružený Street Food Festival Podpora projektu: Metrostav, Přírodní škola a její studenti, Lesy hl. m. Prahy, Tomáš Bělina Hořice, Kampus Dejvice Akademická podpora projektu: Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta umění a architektury TU Liberec, Fakulta architektury VUT Brno
Stavební materiál: 1000 jasanových a javorových kmínků v délce 3m, 6 000 spojek. Doba výstavby 2 dny
Prof. Martin Rajniš vnímá chaos jako součást života a přílišnou uspořádanost jako jeden z hendikepů současné architektury. Svoji stavbou chtěl v praxi demonstrovat, že je možné postavit strukturu, která bude lidem připomínat jim blízký svět…
„Na začátku jsem si nedokázal představit, jak zajímavý to bude a už vůbec jsem si neuvědomil, co pro mě bude tahle nenápadná stavbička znamenat. Realizaci bezprostředně předcházela moje přednáška o chaosu jako strůjci svobody a nezávislosti, takže jsem mohl sledovat, jak moje teorie funguje v praxi. Chaotická struktura dala všem možnost zúčastnit se, aniž by byli zahnáni do kouta složitou technologií. Viděl jsem, jak svoboda všechny oslovila – byl to nezapomenutelný zážitek,“ řekl po ukončení stavby unavený, ale spokojený autor Martin Rajniš.Jak se stavělo:


Účastníci workshopu i náhodní kolemjdoucí stavěli pomocí plastových spojek základní díly – pravidelné čtyřstěny – tetrahedrony. Z těchto pyramid na trojúhelníkové základně pak byly spojovány segmenty oblouku po šesti tetrahedronech, což odpovídá polovině délky oblouku DÓMU. Pomocí lešení pak byly vztyčeny vždy dva segmenty proti sobě a provázány navzájem i se sousedními oblouky. Stavba vznikala v zásadě bez plánů, předem dány byly jen rámcové rozměry. Přesná podoba a postup stavby, počet polí oblouku a segmentů byly upravovány a vylepšovány dle získaného materiálu, aktuální invence stavitelů a výsledného dojmu.

Výsledek projektu:

Workshop ověřil předpokládané vlastností konstrukce, odzkoušel postupy montáže a potvrdil význam a moc chaosu a entropie v konstrukcích. Svou polohou a načasováním jako součást filmového a gurmánského festivalu navíc seznámil úspěšně s tématem širokou veřejnost.
0 comments
add comment

more buildings from Huť architektury Martin Rajniš