Classic 7 Business Park

2. etapa

Classic 7 Business Park
Citlivá rekonstrukce historických budov areálu CLASSIC 7 Business Park (1. etapa) provedená v roce 2009 získala ocenění a dostalo se jí široké publicity jako úspěšná transformace bývalého průmyslového areálu v Praze 7 – Holešovicích. Nový objekt 2. etapy dotváří městský veřejný prostor a je pokračováním duální estetiky, tedy masivní průmyslové architektury, snoubící se s moderní, inteligentní, lehkou a transparentní dostavbou.

Ikonické industriální objekty původních pražských automatických mlýnů zůstávají dominantními stavbami, s novým objektem v průčelí 2. etapy, tyčícím se v pozadí, zaujímajícím sekundární roli v urbanistické kompozici a celkovém charakteru areálu. Z hlediska objemového řešení stavby objekt 2. etapy ustupuje na svém přízemí a prvních patrech směrem do Jankovcovy ulice (jako konzolový nosník) a otevírá tak pohled na oceněnou dvoranu s úctou ke stávajícím rekonstruovaným budovám. Nový objekt je přibližně stejně velký a má obdobné proporce jako původní průmyslová zástavba.

Nová budova je uspořádána symetricky s hlavním vstupem z nádvoří na výšku dvou podlaží. Hala je tvořena pestrou paletou materiálů včetně dýh ze dřeva amerického ořešáku, nerezové oceli a skleněných ploch s potiskem. Vodní stěna je jakousi interiérovou fontánou kancelářského areálu při Vltavě. Nad úrovní haly je nová budova uspořádána jako typická pětitraktová kancelářská budova, jejímž konstrukčním základem je modul o rozměru 8.1 m.

Fasáda je navržena jako jednoduchý systém, sestavený z modulů o rozměru 1.35 m z vysoce odolného skla tak, aby pohodlí a flexibilita poskytovaná nájemníkům byly co největší, včetně otvíratelných oken. Na rozměrné ploše severní fasády se odrážejí historické průmyslové budovy bývalých mlýnů. Ačkoliv je jižní fasáda opatřena žaluziemi (brise soleil), má dvojí roli, a to jako čistě technické opatření omezující tepelné zisky a jako strategie zabezpečující soukromí tím, že narušuje přímý vizuální kontakt mezi pracovníky v kancelářích a obyvateli sousedních bytových domů. Vnitřní žaluzie na každém okenním modulu umožňují nájemcům osobně regulovat míru zastínění a upravit si množství denního světla na pracovišti.

Záměrem návrhu venkovních úprav bylo navázání na již existující městský prostor I. etapy projektu, s vytvořením atmosféry nového náměstí 2. etapy. Vytvořit přirozenou hranu mezi rezidenční čtvrtí a kancelářským komplexem, prostor mezi budovami jako promenáda. Tento nový veřejný prostor vede chodce na náměstí, Jankovcovu ulici a nábřeží Vltavy.

V rámci 2. etapy jsme vytvořili větší centrální fontánu, jako kontinuální téma vody v areálu. Charakter mola nebo „přístavu“, realizovaný již v I. etapě, nás vedlo k použití dřeva na promenádě i venkovních lavičkách. Bíle kvetoucí sakury rytmicky rozmístěné na ploše pěší zóny, odkazující se na industriální estetiku místa, každé jaro se promenáda promění do nádherné hry barev a světla.
0 comments
add comment

more buildings from CMC architects, a.s.