Centrální požární stanice Plzeňského kraje

Centrální požární stanice Plzeňského kraje
Address: Studentská ul., Krašovská ul., Pilsen, Czech Republic
Investor:HZS Plzeňského kraje, Statutární Město Plzeň, Plzeňský kraj
Completion:2001 - 30.3.2004


Stavba požární stanice je navržena na Severním předměstí města Plzně, na území vznikající průmyslové zóny. Jedná se o klíčové místo, kde se kříží Karlovarská třída s vnějším městským okruhem. Tento severozápadní okruh propojuje několik obytných čtvrtí a průmyslových částí města. Dosud však není realizován a využití stanice je velmi omezené. Stávající napojení na Karlovarskou třídu je dočasné.
Budova je orientována směrem na jih, k městu, hlavní průčelí budovy směřuje do budoucí křižovatky. Naopak při příjezdu od Karlových Varů divák sleduje "záda" komplexu.
Kompozice a základní členění vychází z kontrastu vertikály a horizontály na pravoúhlé osnově. Dominantou je cvičná věž - charakteristický znak požární stanice. Nízkou horizontální část tvoří garáže a technické zázemí (myčka, dílna, CHTS, sklady apod.). Část třípodlažní slouží pro provoz hasičů - administrativa, řízení, pokoje a učebny. Dalším prvkem se stala hmota tělocvičny s krytou lezeckou stěnou.
Areál doplňují závodní dráhy, hřiště, předpolí výjezdu, parkování, heliport...
Dispozičně i technicky se jedná o velmi složitý komplex, který spojuje prvky průmyslového provozu s ubytováním, školicím centrem a krizovým řízením. Kromě posilovny, sauny a tělocvičny lze využít také speciální podzemní komory protiplynového polygonu pro přípravu hasičů v extrémních podmínkách.
Materiály - vlnitý stříbrný plech, tmavá hliníková okna, zinkované ocelové konstrukce, nerez, tahokov, kuty rošty apod., to vše vychází z materiálů průmyslových (použitých např. na požárních automobilech a výstroji). Cílem je vytvořit komplex s nezakrytou funkcí - transparentní prosklené plochy garáží, zvýrazněná hmota řídícího centra, pásová okna administrativní části a pod. Červené smaltované plechy jako symbol v kontrastu s hrubou škrábanou omítkou.
Konstrukčně je stavba navržena jako monolitický železobetonový skelet s vyzdívkou, pouze tělocvičnu a věž tvoří ocelové rámy. Pro opláštění jsou voleny odlišné materiály pro různé části - Cembrit, plech,čiré kalené sklo, barevné sklo a pod.
Radek Dragoun, 2005

Stavba získala Cenu Hanuše Zápala (cena za architektonické dílo na území města Plzně za období 1990-2005).
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Po zásluze
Fiala
14.12.06 07:02
kvalita
castlefipo_cz
08.01.08 03:33
show all comments

more buildings from AVE architekt