Bytový dům Nad Malovankou

Bytový dům Nad Malovankou
Spolupráce:Ondřej Rys, Klára Viceníková
Address: Nad Závěrkou 2354/2, Břevnov, Prague, Czech Republic
Investor:Nad Malovankou s.r.o.
Completion:07 / 2009 - 07 / 2011
Area:2038 m2


Architektonický koncept

Novostavba bytového domu se nachází v typické městské čtvrti Prahy – Břevnova, na kraji blokové zástavby a parkového a sportovního území Strahov. Uliční prostor je svažitý. Dům má vně jednoduchou formu vyjádřenou tmavým cihelným páskem, umístěnou v uliční linii a odsazenou od složitého štítu sousedního bloku. Koncept je založen na stupňovitém – terasovitém - ubírání hmoty z tohoto cihelného kvádru.  Vzniká tak pasáž vstupního loubí a terasy dvorní a zadní / zahradní fasády. V kontrastu k tmavé cihlené fasádě vně jsou vnitřní „odkryté“ plochy bílé, bezdetailové.  Terasové fasády jsou otevřeny do parku a vytvářejí zelený přechodový prvek mezi bytovým interierem a společným parkem. Tmavá rustikální cihlená fasáda má naopak minimalisticky městský, representativní vzhled se skupinami volně rozmístěných bílých oken.
Hlavní principy ve vztahu k městskému prostoru jsou:  měřítko, umístění domu v uliční čáře, volné nástupní přízemí – kolonáda s prvky zeleně a malé nádvoří s průhledem do zahrad. Forma budovy je ve shodě s místem na pomezí bloku a solitéru.
Důležitou linií návrhu je tradiční zámečnické řemeslo městských nájemních domů.  Motiv zig-zag linky odvozený od terasovité siluety domu se objevuje ve skladbě cihelného pásku, v zámečnických výplních zábradlí,  slunolamů, dělících stěn, bran a oplocení. Stínohra zámečnických prvků na bílých plochách fasády a dlažby odlehčuje a oživuje fasády s terasami.

Provozní řešení

Na částečně zapuštěný suterén s garážemi jsou osazeny dva objemy s bytovými podlažími 1. NP – 5. NP. Každý z obou bytových objemů má vlastní vertikální komunikaci. Celkový počet bytových jednotek je 17. Velikost bytů se pohybuje nejčastěji kolem 100m².
Uliční část přízemí má podobu krytých prostorů „loubí“ kolem vstupů. Hlavní vstup s bránou je umístěn společně s vjezdem do parkovacího suterénu ve snížené úrovni. Za vstupní bránou se nachází schodiště kryté vykonzolovaným objemem domu. Toto schodiště ústí na přízemní plató, oddělené od uličního prostoru živým plotem. Plató sestává z krytého loubí se vstupy do obou domů, malého vnitřního nádvoří s domovním stromem (dvojdub) a malé brány do soukromých zahrad. V zadní části přízemí 1np jsou umístěny byty s  vlastními předzahrádkami.
Na opačném konci - proti hlavní vstupní bráně - se nachází další vstup – bezbariérový, z úrovně ulice.
Jednotky v posledním 5. NP mají výstup na zelenou střešní terasu.
7 comments
add comment
Subject
Author
Date
krasne, ale..
Róbert Zoľák
06.12.11 05:35
...No,... ehm,...
šakal
06.12.11 10:29
Njn
Ivoš
08.12.11 09:19
moc pěkný projekt
arch. Reichel
08.12.11 03:46
show all comments

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI