Bytové domy na Mildenbergu

Bytové domy na Mildenbergu
Address: Mildenbergstrasse, Bregenz, Austria
Investor:I+R Schertler GmbH
Completion:05.1995-02.1999
Area:2579 m2
Built Up Area:684 m2
Site Area:6963 m2
Built Up Space:11456 m3


Mildenberg se jmenuje jedna z městských částí Bregenzu asi pět minut chůze od historického centra. Protože Mildenberg leží za historickým návrším, chybí tu výhled na Bodamské jezero, přesto je místo vysloveně rajcovní. Už při první návštěvě pozemku nás fascinovala jeho osobitost. Tvoří jej tři hřbety a tři doliny. Na tuto skutečnost jsme se vztahovali při situování staveb: každý z objektů leží na jednom z těchto terénních hřbetů. Vzájemné rozmístění staveb vyplynulo zcela logicky z topografie a nemá nic společného s okolím, protože okolní budovy leží mezi sebou relativně bez jakýchkoliv souvztažností. Jedinou zvláštností je zbytek starých městských hradeb, který podpírá svah historické vnitřní části. Neexistují však žádné architektonické spojitosti.
Dodatečná potíž s projektem nastala, když jsme zjistili, že pozemek tvoří z větší části nezastavitelné plochy. To souviselo s přehnanými představami stavebního úřadu, které nemohly být za nic na světě splněny. S městskými úředníky jsme prodiskutovali, jaký smysl má prostorová regulace místa, kde se dá jen těžko uplatnit.
Domy jsou navrženy pro speciální obyvatele. Zato může fakt, že pozemek byl velmi drahý a bylo tedy od začátku jasné, že přicházely v úvahu jen majetné vrstvy. To vedlo k tomu, že půdorysy musely zůstat co nejvíce volné, aby umožnily pozdější velmi individuální uspořádání bytů jednotlivých klientů. Terasy byly povinné a všechno muselo být zorganizováno tak, aby hustota, která tu skutečně vládne, nebyla viditelná a utlačující. Základní myšlenkou projektu bylo zbavit se otevřenosti a prostupnost si ponechat. Hustota tam již byla, ale vyvarovali jsme se všeho, co by mohlo hodnotu budoucích bytů snižovat. Proto má každý byt svoji terasu, všechny byty jsou co nejvíce otevřeny na jih (existují některé s orientací JV, JZ, ale žádné situované SV, SZ). Z ekonomického hlediska, se mohlo začít směle stavět. Domy jsou velmi úzké, poměr mezi kubaturou a užitnou plochou byl optimalizován - samozřejmě stavba nezíská na kvalitě jen z dobrého půdorysu. To mají za důsledek i povrchové úpravy. Rozhodli jsme se pro fasádu z režného zdiva, protože jednoduše vypadá reprezentativně, je trvanlivá a dobře stárne. Navíc má cihla cosi společného s barevností okolí. Je zde starý lesní porost. Podobná fasáda se sem velmi dobře hodí a strategií bylo "mitzubauen" a začlenit se.
Mildenberg byl pro nás jeden z nejnapínavějších projektů. Nebyl tvořen ve velmi rigorózní finanční atmosféře jako sociální bydlení (na nichž si B&E vybudovali kariéru - pozn.překl.). Byl adresován lidem, kteří si dokázali přesně definovat požadavky na bydlení. Na druhou stranu byl realizován v městském prostředí (krajině), které pro architekty znamená výzvu.
0 comments
add comment

more buildings from baumschlager eberle