Byt Mariánska

Byt Mariánska
Architect: NOIZ.SK
Address: Bratislava, Slovakia
Completion:2024


Zadaním projektu rekonštrukcie bytu v modernistickom obytnom dome Marienhof v bratislavskom Starom meste bolo nájsť dispozíciu, vhodnú pre život staršieho páru, odstrániť nánosy nevhodných rekonštrukcií a vytvoriť dôstojný interiér adekvátny kvalite objektu.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
chytře vyřešené
14.05.24 12:45
show all comments

more buildings from NOIZ.SK