Blue Moon Hotel

Blue Moon Hotel
Architect: FOA
Address: Schuitendiep 88/5, Groningen, Netherlands
Completion:2000 - 08.2001


Zastupitelé Groningenu zadali zakázku na zpracování nového územního plánu města Wiel Aretsovi. Jeho návrh počítal s novými rozvojovými plochami rovnajícími se stávající rozloze urbanistické struktury. Poněvadž se jedná o pořádné rozvojové sousto, byl následně osloven japonský guru urbání akce Toyo Ito, aby obě části Groningenu psychologicky propojil. Itovo řešení této netradiční situace spočívá v zadávání dvou realizací jednomu architektovi, který navrhne jeden dům do "starého" a jeden do "nového města". Tyto projekty vytvoří jistou emoční propojující síť.
Prvním z nemnoha realizovaných případů je práce íránsko-španělského ateliéru sídlícího v Londýně Foreign Office Architects. Jejich projektem do historické části je hotel Blue Moon, v nové části měli FOA za úkol navrhnout zastřešení zastávky regionální železnice. FOA se inspirovali nomádskou atmosférou obou realizací, z nichž za zmínku stojí především Blue Moon.
Stříbrná budova hotelu září mezi historickými budovami starého města jako klenot. Svým drobným měřítkem respektuje současnou regulaci, avšak výškou a materiálem vytváří v území osvěžující moderní akcent. Komorní náměstí v Schuitenwerksquartier je z části využíváno jako zahrádka hotelové restaurace v přízemí. Pokoje nomádů jsou umístěny v patrech nad ní. Rozměr půdorysu hotelu je 5 x 5 metrů - vítejte v Holandsku. Plášť budovy vychází ze základního konceptu budovy - má za úkol působit netrvale, lehce, přemístitelně. Perforovaný vlnitý plech kryje skeletovou konstrukci zateplenou minerální vlnou. Fasáda hotelu je živá, otevírá se jako inteligentní kůže (Zaera Polo hovoří o zipu). Na střeše hotelu je baterie slunečních kolektorů, které jsou hlavními prvky nízkoenergetické koncepce domu. I přesto, že hotel Blue Moon nepatří mezi typické projekty z dílny FOA, stojí za pozornost.
Jan Kratochvíl

Byli jsme osloveni s nabídkou pracovat na dvou místech v Groningen. První z nich je Schuitenwerksquartier: oblast, kterou historicky charakterizuje lodní doprava, zdymadla, doky a zázemí pro cestující přijíždějící do města, a která má být transformována na ubytovací a obytnou čtvrť. Druhým místem je Europark, součást budoucího rozšířeného území Groningen. Zde šlo o pozemek bývalé elektrárny, která dodávala celému městu elektrický proud. Pozemek se nachází poblíž železniční trati, u vjezdu do města, a zadání požadovalo vybudovat zde dočasnou železniční stanici a tržnici.
Nebylo těžké identifikovat souvislosti mezi oběma místy. Náš návrh předpokládal vytvoření zázemí pro návštěvníky města, dočasné obyvatele, obchodníky, turisty a pendlery. Co se týče fyzické struktury, rozhodli jsme se pracovat s ideou tkaniva / tkaniny jako paradigmatickým nomádským stavebním materiálem, a vytvořit tak spojení mezi oběma místy.
Projekt ve vnitřním městě získal podobu apartmánového hotelu: čtyřpodlažní věž se dvěma apartmány s volnou prostorovou dispozicí, opláštěná panely z vlnitého plechu, který vzbuzuje dojem, jako by celá budova byla zabalená v oceli. Otvory v průčelí vytvářejí dynamické napětí mezi prostorem interiéru a prostředím exteriéru a umožňují obyvatelům apartmánů upravit si prostředí podle vlastního vkusu pomocí jednoduchého systému, který nabízí škálu možností od naprostého odhalení interiéru až po jeho úplné uzavření.
autorská zpráva
0 comments
add comment

more buildings from FOA