BBC - hudební centrum a kanceláře

BBC - hudební centrum a kanceláře
Architect: FOA
Address: White City, London, United Kingdom
Contest:2003
Project:2004-05
Completion:2006


Náš návrh vychází z pojetí BBC jako veřejné televizní a rozhlasové společnosti: skleněná membrána vizuálně propojuje prostor studia s veřejným prostorem města. Kolemjdoucí budou moci pozorovat dění uvnitř budovy a hudebníci budou vlastně koncertovat ve městě. Studio, které zpravidla bývá skryté, se stává otevřenou scénou. To je ovšem jen jedna z provozních variant, která umožňuje pouhým vytažením „opony“ na fasádě prezentovat BBC vůči veřejnosti jako otevřenou a transparentní organizaci.
Prostory uvnitř budovy jsou organizovány v návaznosti na veřejný prostor prostřednictvím záhybů, se zřetelným rozlišením mezi skleněnými stěnami a okny. Stěny na bocích záhybů oddělují vnitřek budovy od vnějšího prostoru a nastolují zprostředkovaný, distanční vztah mezi děním v Hudebním centru a veřejným prostorem. Opakní plocha boční fasády, viditelná zdálky, se může stát projekční plochou, která bude produkovat proměnlivé barevné obrazy. Budova bude reprodukovat hudbu, hranou uvnitř, prostřednictvím audio scanu a konverze hodnot výšek/basů, rytmu a hlasitosti do digitálních vzorců, zobrazujících se v barevné a světelné hře na fasádě.
Okna zajišťují kontinuitu mezi veřejným prostorem a interiérem, přímou vizuální komunikaci mezi děním uvnitř a životem vně budovy.
9 comments
add comment
Subject
Author
Date
Také mám neodbytný dojem...
pipe
09.12.05 12:00
Estetika...a život
šakal
09.12.05 03:15
Zajímavé
dan.pexa
16.10.06 12:53
sakale sakale
kubo
30.11.06 04:27
show all comments

more buildings from FOA