Areál mše Benedikta XVI. v Brně

Areál mše Benedikta XVI. v Brně
Spolupráce:František Brychta, Petr Kvíčala (malba), Excon / Archtex (konstrukční a statické řešení zastřešení)
Investor:Biskupství brněnské ve spolupráci se Statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a Kanceláří prezidenta republiky
Project:2009
Completion:2009
Built Up Area:175000 m2


Papež Benedikt XVI. přiletěl do Brna vládním letounem v 9.22 a odletěl ve 12.46 hodin, setrval v Brně 204 minut. Jeho návštěva byla historicky první návštěvou hlavy katolické církve v Brněnské diecézi. Papež Benedikt XVI. přijel do ČR na pozvání České biskupské konference a Kanceláře prezidenta republiky. Organizací Brněnské mše bylo pověřeno Biskupství brněnské.  Na přípravě návštěvy pracovalo velké množství lidí. Jejich množství se nedá určit přesně, podle mých průzkumů se samotnou přípravou zabývaly stovky, samotnou organizací asi dva tisíce lidí. Aspoň částečnou představu dává výčet jednotlivých organizací a subjektů, které návštěvu připravovaly – Biskupství brněnské, Kancelář prezidenta republiky, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Letiště Brno, a.s., Útvar ochrany ústavních činitelů, Dopravní oddělení Krajského ředitelství PČR JMK, Cizinecká policie, Městská policie Brno, Ministerstvo dopravy ČR, Dopravní podnik města Brna, ČD, Integrovaný dopravní systém JMK, společnost Kordis, Brněnské komunikace a.s., Zdravotní rada JMK, Zdravotní záchranné služby, Maltézská pomoc, ČČK, Diecézní charita Brno, Krajská hygienická stanice, Armáda ČR, Vojenská policie, Polní nemocnice, Posádková hudba Olomouc, Hasičský záchranný sbor JMK, sbory dobrovolných hasičů, město Šlapanice, Městská policie Šlapanice, Orel, Česká televize, Česká tisková kancelář, Sako Brno, a.s., Atelier Štěpán s.r.o., Sun Drive s.r.o., Bonagro s.r.o., Archtex/Kontis, Kovářství Janda, Johnny Servis s.r.o., Signex spol. s.r.o.

O koncepci
Základní koncepce areálu vznikla díky možnému času poměrně rychle. Na pole před Brněnským letištěm je rozprostřen obrovský koberec. Stejně jako v místnosti i zde zabydluje kus prostoru, jen v jiném měřítku – v měřítku zdejší krajiny. Tento exaktně vytýčený obdélník o stranách necelé poloviny kilometru je protkán sítí úhlopříčných cest, které tvoří jeho dekor. Z pohledu z letadla tak vypadá areál mše jako veliký koberec s úhlopříčným vzorem.  Toto uspořádání má několik důvodů, např. polohu stávající cesty, která byla začleněna do tkaniva cest. Dalším je orientace ke světovým stranám – účastníci budou otočeni směrem k východu apod. Celý areál je skoro přesně orientován ke světovým stranám. Zvláštní a symbolickou roli v nástupu do areálu hrají stará Boží muka v záhybu cesty v severozápadním rohu areálu. Ukazuje na drobný podíl každého jedince na cestě víry v čase. Člověk, který ji kdysi stavěl, jistě netušil jaká událost se zde v budoucnosti odehraje. Tato stará stavbička je začátkem hlavní, symbolické osy areálem. Na druhém konci osy je umístěna desetimetrová kotva - symbol naděje a zároveň papežské návštěvy v Brně. Tato osa Boží muka - kotva vyjadřuje  spojení mezi generacemi.  V hlavním těžišti areálu je umístěno papežské pódium. Pódium je čistě bílé, zastřešené baldachýnem a je orientováno na západ. Vedle pódia stojí veliký bronzový kříž.

O areálu
V průběhu stavby areálu, která trvala přesně 26 dní, se opravdu objevil veliký dekor koberce na poli před letištěm. Prostor tohoto koberce -  hlediště pro poutníky o ploše 25 fotbalových hřišť,  byl členěn do dvou celků A a B, ty byly dále členěny na jednotlivé kosočtvercové sektory s kapacitou cca 6000 osob. Každý sektor z 25 sektorů byl vybaven vlastním informačním stánkem. Sektor A5 byl specielně určen pro rodiny s malými dětmi. Prostor pro kněze, VIP a imobilní návštěvníky byl hned u hlavního pódia, měl tvar kruhového segmentu a byl vybaven bílými židlemi. Pochozí povrch tohoto prostoru byl zpevněn. Na obou koncích půlkruhu byly prostory pro tisk. Areál byl rozdělen na střeženou a nestřeženou zónu,střeženou zónu přirozeně dělil plot letiště a dále pak byla prodloužena k papežskému pódiu. Kapacita areálu byla navržena na 120-150 tisíc osob. Po stranách areálu na jeho hraně bylo potřebné zázemí v podobě velkých bílých stanů, stanoviště první pomoci a baterií WC. Stany pro papeže, VIP a biskupy jsou situovány na betonové ploše a měly samostatný catering a WC. Dále se v areálu nacházely stany pořadatelů (10x5m, 6x3m), účastníků v krojích (10x5m), kaple (15x10m), kněží (60x10m), asistence (15x10m), účinkující (30x10m) a catering (40x25m). Přesné rozmístění příslušných stanů je patrno ze situace. U zatáčky ulice Evropská je umístěn dispečerský stan, ze kterého bude areál sledován veliteli policie, hasičů, zdravotníků a pořadatelem. Součástí areálu jsou vhodně umístěné záchody o vyhovujícím počtu, nádoby na odpady a stánky s občerstvením. Areál byl nazvučen 6 zvukovými věžemi, stanoviště zvukaře bylo v blízkosti VIP zóny. Dále zde bylo 6 velkých LED obrazovek pro přenos obrazu do vzdálenějších částí. V prostoru bylo umístěno 12 televizních kamer.

O baldachýnu
Pódium stálo na vytýčeném kruhu, který naznačoval výjimečnosti postavení tohoto místa v areálu. Pódium bylo orientováno na západ a  bylo rozděleno do tří výškových úrovní a zpřístupněno čtyřmi schodišti. Mělo rozměr 26x22m a výšku 12m. Na pódiu byl papež, jeho koncelebranti a 40 biskupů. Byl zde umístěn liturgický mobiliář krémové barvy. V přední části byla umístěna socha Panny Marie Tuřanské, nejstarší takováto socha v Brně. Při pohledu ze svého sedes na sochu P. Marie měl Benedikt XVI. přímo za ní tuřanský kostel odkud socha pochází.  Zadní oblouková stěna byla pojednána Petrem Kvíčalou tématem širých vodstev před kterými zakotvil papež. Baldachýn s jemnou křivkou zakrývající ve dvanáctimetrové výšce pódium byl čistě bílý. Baldachýn, jako tisíce let starý archetyp zastřešení, byl vybrán záměrně pro svůj konzervativní a jasný tvar připomínající nebeskou klenbu. Byl používán po celé Evropě i za jejími hranicemi. Je symbolickým odkazem ke stanovému obydlí či stanu, který v biblických dějinách hraje důležitou roli a je i nesčetněkrát zmiňován v Bibli samotné. Baldachýn u letiště byl však velmi jednoduché formy a moderního ztvárnění. Konstrukce baldachýnu byla technicky  unikátní. Tvořila ji předepnutá membrána na ocelové prostorové konstrukci s extrémně nízkou tloušťkou. Tato tloušťka  byla z pohledu diváků nepostřehnutelná. Membrána byla svařena do 1 kusu úctyhodného rozměru 25x17 m a na kratších stranách  předepnuta nerezovými lany. Sváry membrány byla úhlopříčné ve shodě s úhlem jednotlivých sektorů areálu. Hmotnost celého zastřešení byla 9,5 tuny,  z toho 450 kg vážila membrána, její pevnost byla cca 6 tun/metr šířky. Tvar membrány a statický výpočet  byl vytvořen pomocí speciálního softwaru tak, aby odolával tlaku 100 km vichřice. Podpůrná konstrukce membrány byla tvořena čtyřmi ocelovými sloupy a šikmými nosníky s převislými konci. Byly z trojúhelníkové příhradoviny,  obaleny kruhovým kartónovým  bedněním. Stabilizace celého systému byla zajištěna pomocí kotevních táhel s rektifikací. Ty byly kotveny do terénu zaráženými pilotami hloubky cca 3 m. Tyto piloty byly demontovatelné a byly po skončení akce vytaženy. Základy pod sloupy byly na roznášecí ocelové desce. Celkové množství použitého železa včetně základů bylo 17 tun.

O kotvě
Kotva byla umístěna na pomyslné duchovní ose areálu, která vede od starých Božích muk k této kotvě. Je symbolem naděje a právě naděje byla průvodním tématem návštěvy Benedikta XVI. v Brněnské diecézi. Tato osa je spojnicí mezi minulostí - našimi předky, kteří stavěli Boží muka, přes přítomnost - společnou bohoslužbu  - do budoucnosti - s nadějí. Po této ose přijížděl Benedikt XVI. ve svém papamobilu. Kotva je veliká 11 m a byla umístěna na metrovém náspu. Je mírně stylizovaná a má bílou barvu, ostatně jako většina areálu. Kotva měla být recyklována, ale pro svou velkou oblibu bude nově umístěna u Brněnské přehrady. Má lehkou  konstrukci z jemné příhradoviny opláštěné vytmelenou překližkou. V náspu pod ní byl ukryt stabilizační podstavec. K jejímu nasvětlení bylo využito scénického osvětlení. Kotva byla vztyčena ve středu 23.9. 2009 ve 13.20. Její opětovné vztyčení v areálu přístaviště Brněnské přehrady se předpokládá v červnu 2010.

O kříži
Architektonická a umělecká stylizace kříže - symbolu křesťanství je abstraktní. Obě jeho ráhna mají prolomení směrem dovnitř ve tvaru X.  Kříž je bez korpusu, je  doplněn foukaným sklem  v místě hřebů. Ty symbolizují pět ran Kristových. Foukané skleněné koule mají i symbolickou a vzácnou barvu - červenou, které se docílí  přidáním zlata do skla. Je vytvořen za použití soudobých technologií pomocí uzavřené tenkostěnné nerezové konstrukce celoplošně pláštěné bronzem. Využívá se tak technicky i ekonomicky efektivně nejlepších vlastností obou materiálů. Vnitřní konstrukce z nerezi tl. 3-5 mm plní funkci technickou a nosnou, bronz funkci estetickou, která je konstantní i v čase. Konstrukce je vzhledem ke zmiňovaným vlastnostem velmi lehká. Kříž při své výšce 12 m váží pouze necelou jednu tunu. Prototyp konstrukce byl vyvinut pro použití v prostředí Národních kulturních památek. Kříž byl vyroben v dílně Martina Jandy v Osíku u Litomyšle. Skleněné koule jsou dílem Novoborských sklářů. Kříž byl přepraven jako nadměrný náklad do Brna ve ve středu 23.9. Nakládka v dílně byla ve středu v 9 hodin ráno, postaven byl týž den v odpoledních hodinách během několika minut. Koule byly osazeny 24. 9. odpoledne. Kříž, který stál vedle papežského pódia, je artefaktem, který bude trvale připomínat historicky první návštěvu papeže v Brně. Následně bude umístěn v centru Brna v blízkosti katedrály sv. Petra a Pavla, nedaleko horní terasy kapucínských zahrad. V těchto souvislostech bude mít artefakt polohu, která bude vytvářet Golgotu viditelnou z dáli z jihu na trojúhelníkové terase a zároveň bude vnímatelný z horní kapucínské terasy, kde vzniknou komorní Getsemany. Toto místo je zároveň turisticky atraktivní a lehce dostupné.

O liturgických předmětech
Při mši použili Benedikt XVI a jeho koncelebranti při proměňování na menze zlatomodrou liturgickou soupravu. Kalich jednoznačně vybral z předložených papežův sekretář  P. Marini. Zlatý kalich z 19-tého století je zdoben filigránem a modrým emailem. K tomuto jedinečnému kalichu byla nově vyrobena miska a čtyři kalichy pro koncelebranty. Miska navazuje na tvar a technologii výroby kalichu. Kalichy pro koncelebranty byly doplněny o ořech z modrozeleného foukaného skla. Na obětním stole pak stál v jeho ose zlatý kříž s bílým korpusem Ježíše otočeným směrem k papeži. Tento starý kříž  byl pro tuto příležitost nově opraven. Po stranách kříže a za ním stálo sedm torzovaných svícnů z katedrály. Na zvláštních stolech v prostoru před pódiem bylo dalších 400 keramických obětních misek, specielně pro tuto příležitost vyrobených.
Pro mši bylo specielně vyrobeno šest lehkých nerezových svícnů pro jáhny. Mají štíhlý, vysoký tvar ozdobený čtveřicí  skleněných koulí. Zelenomodré koule jsou umístěny v konstelaci kříže v horní části svícnu. Barva skleněných koulí byla vybrána podle liturgické barvy - zelené - a podle modré barvy kalichu, který bude mít při mši Benedikt XVI.  Svícny byly navrženy podle návrhu architekta areálu pro vloženou olejovou svíci z nerezu a mají výšku 90 cm. Byly použity například  v liturgickém průvodu nebo při čtení evangelia.

O dopravě
Přístupové cesty do areálu vedly od severu a západu po místní zpevněné komunikaci. Při těchto komunikacích byla umístěna velká informační centra. Přesun osob k areálu koordinovali policisté a pořadatelé za pomoci vojáků. Podle informací městské policie přijelo na mši celkem 4150 osobních aut a 852 autobusů, z nich jen šest neparkovalo na dálnici D1. Dálnice D1 od 196. do 203. km byla uzavřena od soboty od 18 do 17.02 v neděli odpoledne, kdy byla dvě hodiny před očekáváním zprůjezdněna. Okolo půl druhé odpolední se  kolona na dálnici na čas zastavila. Z parkoviště na dálnici směřoval k areálu obrovský proud poutníků.Dopravní podnik města Brna  poutníky vozil speciálními autobusy bezplatnou kyvadlovou dopravou  z centra a z parkoviště osobních aut v minutových intervalech. Zastávky  v blízkosti areálu byly  viditelně označeny.České dráhy vypravily devět speciálních vlaků, které zastavily ve stanicích Slatina a Šlapanice. Kromě toho byly posíleny i všechny pravidelné regionální spoje, které zastavují na hlavním nádraží. Poutníci byli trpěliví a nevznikly tak zcela nečekaně žádné komplikace.Celou situaci monitoroval  policejní vrtulník.

O mši
Mše 27.09.2009 v Brně trvala 127 minut. Liturgická barva byla zelená, proto měli  Benedikt XVI, koncelebrující i biskupové zelená roucha,  tato barva byla naznačena i na ambonu, od kterého se četlo Evangelium.
Při bohoslužbě s papežem koncelebrovalo čtyřicet biskupů a tisíc kněží, z toho více než dvě stě ze zahraničí. V závěru bohoslužy udělil Benedikt XVI. všem účastníkům své apoštolské požehnání. V tomto požehnání je zahrnuto také žehnání základních kamenů sakrálních staveb a ostatních předmětů liturgické úcty (růžence, medailky, obrázky). Poutníci na mši byli ze všech částí Moravy, ale i z Čech, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Maďarska. V menších skupinách zde byli i poutníci z Evropy a ze světa. Nejvzdálenější známí poutníci byli dva lidé z Chile. Na mši bylo asi 11 000 zahraničních návštěvníků, z toho nejvíce ze Slovenska. V rámci vymezeného prostoru pro VIP účastníky se mše účastnili i významní politici, prezident České republiky Václav Klaus se svou ženou, primátor města Brna Roman Onderka a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Pořadatelská služba čítala přes 1000 lidí ve 30 skupinách v sektorech. S nimi spolupracovala 200 vojáků, kteří zajišťovali dobrou průchodnost a průjezdnost cest a 300 zdravotníků. V každém z 25 sektorů byl alespoň jeden lékař a šest až dvanáct dalších zdravotníků. Na čtyřech místech byly stanoviště zdravotnické záchranné služby, celkem deset posádek se špičkově vybavenými sanitkami, v záloze pak dvě posádky a dva vozy. Poblíž letištní haly byla polní nemocnice a  letecká záchranné služby s moderně vybaveným vrtulníkem.


autoři fotografií: Vít Kobza, Zdeněk Kolařík, Tino Kratochvíl, Ota Nepilý, Petr Pilát, Marie Šmerková, Marie Zezůlková, archiv Atelieru Štěpán, archiv Biskupství brněnského, archiv statutárního města Brna, archiv Jihomoravského kraje, archiv Policie ČR, archiv Johnny Servis, archiv Ateliéru Hrůša, archiv Letiště Brno
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Jsem rád!
Kaker
29.03.10 11:00
show all comments

more buildings from Atelier Štěpán