Areál firmy Turbosol

Areál firmy Turbosol
Address: Kšírova 246, Brno, Czech Republic
Investor:TURBOSOL SERVIS, spol. s r.o.
Completion:2004
Price:28 000 000 CZK


Umístění objektu v rámci areálu je dáno dopravním řešením, které bylo předurčeno umístěním vjezdu naproti vjezdu do areálu Doka a také poloměry otáčení nákladních souprav. V souladu s nízkoenergetickým řešením je administrativní část umístěna k jihu.
Vnější tvář budovy odráží vnitřní poslání jednotlivých částí. Přízemní hala je provedena z oceli a opláštěná ocelovým vlnitým plechem. Administrativní část je zděná z tepelně akumulačních vápenopískových cihel a zateplená kontaktním fasádním systémem. Budova se v souladu s konceptem pasivního jímání sluneční energie otevírá k jihu prosklenou plochou formou atraktivní zdvojené fasády, což bude mít i zvukově izolační a také určitý marketingový efekt, neboť tímto směrem se nachází velmi frekventovaná dálnice D1. Systém zdvojené fasády s klapkami umožňuje v létě účinně odvětrávat teplo z meziprostoru, v zimě je naopak teplý vzduch nasáván do tepelného čerpadla a zvyšuje tak jeho účinnost. Objekt má dvě tepelná čerpadla – jedno pro výrobu chladné vody pro klimatizaci a druhé pro ohřev teplé užitkové vody. Větrání je přirozené, jinak je vše plně automatizované.
Vnitřní uspořádání by mělo umožnit maximální variabilitu, skladovací hala je z provozních důvodů rozdělena na dvě části. Samostatný prostor tvoří prodejna orientovaná směrem k ulici. Kancelářský provoz ve 2. NP je proveden formou hromadné kanceláře, pouze kancelář majitele je oddělena prosklenou stěnou. Komunikační prostory jsou minimalizovány.
Svislou nosnou konstrukcí administrativní části jsou železobetonové sloupy nebo ocelové sloupky doplněné obezděním a také nosné zdi z vápenopískových tvárnic. Pod úrovní terénu je nosnou konstrukcí monolitická železobetonová stěna nebo vyzdívka z betonových tvárnic. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými šroubovanými nosníky.

more buildings from Adam Rujbr Architects s.r.o.