AFI KARLIN Butterfly

AFI KARLIN Butterfly
Karlín je zajímavá a pestrá čtvrť s dobrým urbanistickým měřítkem. Její charakter je přátelský a kultivovaný, plný života, rozmanitosti a kultury. Karlín je bývalým pražským předměstím. Leží v údolní nivě Vltavy mezi Libní a Novým Městem a je vymezen oblastmi Vltava–Těšnov–úpatí vrchu Vítkov–Švábky–Libeňský most. Karlín se posledních 10 let nachází ve fázi mohutného rozvoje a přerodu a je vynikajícím příkladem úspěšné regenerace s výjimečným počtem přeměněných brownfieldů a průmyslových areálů.
V kontextu Karlína, kde se mísí residenční bloky s původními továrnami (solitéry), spatřujeme výjimečnost pozemku a stavby AFI Karlín BUTTERFLY ve třech podstatných momentech. Budova zde tvoří zakončení axiální ulice procházející celou čtvrtí podél úpatí Vítkova, nachází se na rozhraní zástavby ortogonálních bloků a bloků s diagonální geometrií s dominantou školy na Lyčkově náměstí, se kterou sympatizuje a jako jedna z mála nových administrativních budov se těší těsné blízkosti a majestátnosti zeleně vrchu Vítkova.
Moderní budova, zjevně koncipovaná jako "přátelská" a příjemná na dotyk, je obklopena čtyřmi tematickými zahradami - sever (zima), jih (léto), východ (jaro) a západ (podzim). Tyto veřejně přístupné zahrady k sobě lákají návštěvníky, iniciují dialog mezi budovou, čtvrtí a lidmi žijícími a pracujícími v sousedství.

ARCHITEKTURA
Překvapivý a od sousední zástavby odlišný tvar budovy je založený na čtyřech elipsách spojených do dvou křídel se středovým atriem. Tvar byl navržen jako koncepční spojení dvou protichůdných fenoménů. Reaguje na historii strojírenských továren Karlína - reminiscence pístů a zároveň asimiluje organický charakter Vítkova. Výsledkem je překvapující nová identita budovy s bohatě vypracovanými detaily fasád, otevřenými zahradami a přátelskou tváří ke svému okolí.
AFI Karlín BUTTERFLY byla navržena jako inteligentní budova s jasným ekologickým cílem získat nejen vysoké hodnocení nízké energetické náročnosti, ale též poskytnout vizuální a fyzický komfort svým uživatelům a návštěvníkům. Byla navržena s cílem vytvořit místo s příjemným pracovním prostředím a s lidským měřítkem. Výsledná budova má téměř barokní charakter, kde se snoubí pohybová energie s klidným sebevědomím a důvěrou, jako by tu budova stála odjakživa.
Dynamiku AFI Karlín BUTTTERFLY podporují její fasády - proměňují stavbu v živý organismus, který roste, mění se a pohybuje v čase. Zároveň fasády budovu izolují a produkují do nejbližšího okolí kyslík. Vertikální zelené zahrady také vylepšují akustické podmínky v nejbližším okolí. Technicky je fasáda tvořena několikavrstvým závěsným stěnovým systémem složeným z vysoce kvalitního trojitého zasklení s pokovenou vrstvou, vnějších elektricky ovládaných textilních žaluzií, kovových izolovaných panelů KINGSPAN a více než 40 000 živých rostlin s automatickým zavlažováním. Přirozené větrání zajišťují kovové klapky ve fasádním systému.
Centrální atrium bylo navrženo jako prostor, kterým budova "dýchá", kde mohou lidé vyjít ven a přitom být stále uvnitř. Je to multifunkční prostor s duální psychologií - obvykle je to místo k rozjímání, kde člověka obklopují křivky, objímá zeleň a uklidňuje zvuk tekoucí vody - ale může to být i prostor pro různé akce, aktivní, živý a kulturní.

PROGRAM
Z hlediska funkce je AFI Karlín BUTTERFLY typický developerský projekt s přízemím určeným pro maloobchodní využití, showroomy, obchody, kavárny a restauraci. Budova tak nabídne pohodlí nejen svým uživatelům, ale podporuje i obchodní aktivity pro obyvatele této městské části a chodce. V přízemí z Pernerovi ulice (severní fasáda) budou maloobchodní jednotky, obchody a kavárna, na jižní straně směrem k Vítkovu pak showroomy, restaurace a kanceláře správy budovy.
Nad přízemím se nachází pět podlaží s kancelářemi typu open space s přibližně 1980 m² užitných ploch na každém podlaží v každém křídle, které lze rozdělit na osm nájemců, v případě požadavku trhu i na více. Jedná se o strategii flexibility, při které se budova může přizpůsobit téměř jakémukoli vývoji a požadavkům na trhu s nemovitostmi.
Dvě podzemní podlaží jsou primárně určeny pro parkování, dále pak pro technické prostory a je zde také možnost umístění archivů nájemců.

INTERIÉR
Po staletí architekti úspěšně spolupracovali s umělci v mnoha směrech, ať již šlo o umělecká díla ve veřejných prostorech, nebo o interiéry vstupních hal významných budov. CMC je přesvědčena, že tato spolupráce obohacuje budovy a veřejné prostory nejen z pohledu jejich uživatelů, ale i pro běžného pozorovatele, chodce nebo návštěvníka. U budovy AFI Karlín BUTTERFLY jsme měli touhu dát větší význam a důraz na souvztažnost mezi budovou a místem. Představili jsme AFI EUROPE nápad, který by významně posílil sílu konceptu organické obálky budovy. CMC tak přizvala Maxima Velčovského (LASVIT), s nímž již dříve spolupracovala, aby pomohl s návrhem originálních uměleckých děl pro 2 vstupní haly a recepce.
Maxim přišel s několika zajímavými přístupy. Pro CMC a AFI EUROPE se ukázalo nejzajímavější to, že genetická informace "DNA" Karlína je hluboce spojena s průkopníky, či silnými osobnostmi z jeho historie, a to zejména s podnikateli Kolbenem a Křižíkem, princeznou Karolinou Bavorskou a herečkou Scheinpflugovou. Maxim dále pracoval na propojení organické architektury AFI Karlín BUTTERFLY, její živé fasády, s myšlenkou "DNA" a přišel s motivem vodní kapky jako prvkem vizuální vazby. Portréty karlinských osobností pak vytvořil tak, že je složil z vodních kapek, které materializoval kuličkami ručně foukaného skla.
Každý z portrétů má svou specifickou pozici, barvu skla a skládá se z více než 3 500 ručně foukaných skleněných kuliček, nebo vodních kapek. Portréty jsou k vidění i z exteriéru, jak ve dne, tak zejména v noci, kdy budova téměř mizí, průkopníci a významné osobnosti Karlínské historie pak ožívají v osvětlených lobby AFI Karlín BUTTERFLY.
0 comments
add comment

more buildings from CMC architects, a.s.