Administrativní budova Ermeg

Administrativní budova Ermeg
Spoluautoři:Stanislav Staněk, Jakub Berdych
Address: Žitavská 629/48, Růžodol, Liberec, Czech Republic
Investor:Ermeg s.r.o.
Project:2005
Completion:2008 - 07.2009
Price:21 400 000 CZK


Konstrukce
Budova je klasická zděná masivní stavba. Obvodové zdi jsou z velkorozměrových tvárnic 44 cm širokých (bez nutnosti další tepelné izolace), zdi jsou zakončeny pozedním věncem. Mezi obvodovými zdmi, které jsou jediné nosné elementy, je napnuta železobetonová deska o rozponu 660 cm. Vznikají tak halové prostory, které jsou zcela flexibilní a variabilní.

Vliv stavby na životní prostředí a okolí
Navržený objekt a s ním spojené úpravy okolí mají jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí. Především tím, že je stavba v maximální míře integrována do zeleně. Dominantním viditelným prvkem je zelená střecha přízemí, která je koncipována jako zahrada, dokonce s tvarovaným terénem, kde je nejen tráva, ale i strom a další různodruhové rostliny, má zároveň pobytový charakter. Postupně se plánuje částečné zazelenění dřevěné fasády popínavými rostlinami, především stále zeleným břečťanem, rozmanitých tvarů listů a barev. Po svahu k řece Nise přechází objekt zelenými terasami. Je to první krok ke kultivaci a revitalizaci tohoto lesoparku, který sloužil jako smetiště stejně jako doposud na vedlejších pozemcích.
Ekologické jsou i dřevěné obklady fasád v přírodních barvách bez ochranných nátěřů, čímž je umožněno dřevu oxidovat přirozeně. Toto bude mít vliv na barevnou proměnu fasády v průběhu života domu.

Napojení na dopravní síť a zpevněné plochy
Nová budova využívá napojení stávající skladové haly na veřejné komunikace. V současné době se jedná o přímý vjezd na pozemek či přímý výjezd z pozemku do Žitavské ulice.
Přední část nezastavěného pozemku blíž k ulici tvoří zpevněné plochy sloužící přechodně k parkování nákladních vozů. Stávající objekt skladové haly a novostavba administrativy jsou propojeny společným parkovistěm pro osobní vozy zaměstnanců a návštěvníků. Vzniklé atrium mezi objekty je kompletně zatravněno, podél budovy je umístěn přístupový chodník z atypických betonových dlaždic a dřevněná paluba při vstupu do spodní i horní části administrativy. Zbytek pozemku směrem k řece je pojednán jako travnatá plocha s kultivovanou zelení.
V budoucnosti bude v oblasti pozemku realizována nová sliniční síť. Bylo by výhodné, kdyby předpokládané hlukové zábrany nové silniční sítě byly pojednány jako zelené valy s vzrostlými stromy. Lesopark na svahu k Lužické Nise by tak pronikl „zeleným jazykem“ do průmyslové zóny, což by podstatně zvýšilo její kvalitu.

Přínos a originalita stavby
Přínosem této stavby je dle našeho mínění oživení neosobní a chátrající průmyslové zóny vnesením života v podobě administrativy, tím pádem i zvýšení návštěvnosti dalším spektrem lidí nezbytně souvisejících s průmyslovou výrobou. V neposlední řadě je to taktéž vnesení života do úžasného prostředí zeleného pásu podél Lužické Nisy.
0 comments
add comment

more buildings from František Sedláček, Petr Stolín