Acron Arrival Shop

Acron Arrival Shop
Address: letiště Praha Ruzyně, Terminál Sever 2, neveřejná část příletové haly, Ruzyně, Prague, Czech Republic
Project:12/2006
Completion:02/2007


Projekt řeší návrh prototypu prostorového prodejního stánku. Stánek je koncipován jako volně stojící, určen pro instalaci v interieru letištní haly. Stánek je tvořen třemi prodejními stěnami sestavenými do tvaru „U“, obrácenými dovnitř stánku. Čtvrtou - vstupní stěnu uzavírá bezpečnostní roleta.  Prodejní stěny jsou děleny na jednotlivá pole – vitriny - rozepnuté na celou výšku stánku. Zboží je vystaveno na přestavitelných celoskleněných policích. Každá vitrina je v horní části uzavřena prosvětleným reklamním butonem. První polici těsně nad podlahou (dno vitriny) je možné užít k uložení zásob prodávaného zboží. V pozici u jedné z bočních stěn je volně v prostoru umístěn prodejní pult, doplněný předsunutým podstavcem, který vymezuje místo pro prodavače a současně zakrývá kabelové přívody do prodejního pultu.

Konstrukční a materiálové řešení stánku
Stánek je koncipován jako stavebnice – tzn. že jeho složení na místě určení je provedeno montáží připravených dílů a je možno ho kdykoliv, bez porušení dílů opět rozebrat a přemístit na jiné místo. Principielně stánek tvoří rámová konstrukce z ocelových dílů - základna, stojiny a strop vitrin. Po obvodu stánku jsou zadní stěny vitrin uzavřeny deskami matného plexiskla. V nároží stánku jsou vytvořeny prosvětlené pilíře pro umístění vnější reklamy. Nároží jsou zapláštěna dvěma deskami předohýbaného čirého plexiskla, mezi které bude vložena průsvitná folie s natištěným reklamním motivem. Mezi stojiny vitrin jsou vkládány police z tabulí čirého kaleného skla pro vystavení zboží. Pro police jsou v bočnicích stojin připraveny kapsy umožňující jednoduché přestavování polic ve vertikálním směru. V horní části každé vitriny je zavěšen reklamní buton sestávající ze dvou plexisklových desek, mezi které bude vložena průsvitná folie s natištěným reklamním motivem. Buton je prosvícen ze zadní strany sestavou zářivkových těles umístěných na strop vitriny. Prodejní pult je stejně jako ostatní konstrukční díly tvořen ocelovou konstrukcí pláštěnou plechem. Pro vymezení plochy stánku je v půdoryse prodejní plochy překryta stávající podlaha letištní haly (kamenná dlažba) vlastní podlahovou krytinou z pryžových pásů Noraplan.
0 comments
add comment

more buildings from m4 architekti