Steffann

Emil Steffann

*31. 1. 1899 - Bethel, Německo
23. 7. 1968 - Bad Godesberg, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
Emil Steffann byl německý architekt známý především díky církevním stavbám. Emil Steffann byl synem lékaře a vnukem evangelického faráře. Po složení maturity a následné vojenské službě 1917-18 navštěvoval do roku 1921 sochařské třídy na uměleckoprůmyslových školách v Bielefeldu a Berlíně. V letech 1921-28 se jako samouk vzdělával v architektuře v kancelářích a na stavbách. V roce 1926 odcestoval do Assisi, kde konvertoval ke katolické víře. Během stavby kostela Fronleichnamskirche (1931) v Cáchách se seznámil s Rudolfem Schwarzem. Během Třetí říše pracoval na malých projektech pro diasporu. Během 2. světové války byl přidělen k letectvu. V období 1941-44 společně s Rudolfem Schwarzem pracoval na projektu rekonstrukce válkou poničeného východního Lotrinska. Po internaci jeho rodiny ve Francii se po válce vrátil do Lübecku, odkud pracoval pro kolínskou arcidiecézi. V roce 1949 se přestěhoval do Bonnu, kde až do tragické autonehody pracoval jako samostatných architekt. Mezi jeho pozdější spolupracovníky patřil Nikolaus Rosiny.

Realizace a projekty