Žáček

Eduard Žáček

*26. 12. 1899Kroměříž, Česká republika
10. 9. 1973Brno, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Eduard Žáček patřil k prvním studentům, kteří v roce 1925 absolvovali čerstvě založený odbor architektury na České vysoké škole technické v Brně. Patřil k mladší generaci funkcionalistických architektů a je autorem několika staveb v Prostějově a v Brně. Jako samostatný projektant byl činný až do roku 1952. Poté mu z politických důvodů bylo zamítnuto místo pedagoga na české technice a jeho kariéra se tak prakticky uzavřela. Nadále pracoval jen jako stavbyvedoucí nebo stavební dozor. Zemřel v roce 1973.

Realizace a projekty

Další realizace a projekty
Nájemní dům doktora Procházky (1927), Českomalínská 16, Praha 6
Společenské centrum „Domovina“ a letní tělocvična Sokola 1 (1927-29), Kostelecká č. p. 47, Prostějov
Nájemní dům p. Waldhanse (1928-29) – Helfertova 7c, Brno - Černá pole
Sokolovna (1929-31), Smržice 173
Veřejná odborná škola pro ženská povolání (1930-31), Vápenice 3, Prostějov
Úprava parteru hotelu „U tří králů“ (počátek 30. let), Dukelská brána 5, Prostějov
Odborná živnostenská škola (1929), Tyršova 500, Letovice
Nájemní dům Městské spořitelny (1930-31), Knihařská 10, Prostějov
Rodinný dům ředitele firmy Vulkania Bedřicha Čížka (1930-31), Pod Kosířem 56, Prostějov
Obytný dům řádových ošetřovatelek a ženského personálu nemocnice (1932), Brněnská 53, Prostějov
Nájemní dům Evelíny Fleischerové s oděvním závodem (1932-33), Svatoplukova 64, Prostějov
Vlastní rodinný dům (Dům Marty Dobruské) (1932-33), Lipová 17, Brno
Finanční úřady (1932-35), nám. Spojenců 13, Prostějov
Odborné živnostenské školy (1932-36), Lidická 2, Prostějov
Rodinný dům Miroslava a Jiřího Kratochvílových (1933), Lipová 15, Brno
Nájemní dům manželů Urbanových s oděvním závodem (1933-34), Komenského 1, Prostějov
Odborná živnostenská škola (1933), Mojmírova 1, Košice (dnes divadlo Thalia)
Nájemní dům manželů Kaštilových (1934), nám. Spojenců 16, Prostějov
Rodinný dům Manželů Mičkových (1934), ul. Bratří Čapků 10, Znojmo
Švehlova zemská odborná škola hospodářská (1934-35), nám. Spojenců 17, Prostějov
Městská spořitelna (1934-35), Náměstí 12/14, Velké Meziříčí (spolupráce s J. Poláškem)
Odborná škola Velké Meziříčí (1934), Poříčí 7, Velké Meziříčí
Spořitelna (1935?), Palackého 106, Smiřice
Krajský trestní soud s věznicí (1936, 1941, 1950), Kounicova 44, Brno-Veveří (společně s O. Pořískou)
Projekt na Obchodní živnostenskou komoru v Olomouci (1937) – nebylo uděleno první místo, pouze dvě druhá místa, z nichž jedno obdržel E. Žáček
Nájemní dům Bauerových (1938-39), Fanderlíkova 14, Prostějov
Nájemní dům Eduarda Žáčka a ing. Emila Škody (1939-40), Divišova 13, Prostějov
Nájemní dům manželů Moučkových (1939-40), nám. Spojenců 20, Prostějov
Nájemní dům Eduarda Žáčka a ing. Emila Škody (1939-41), nám. Spojenců 18, Divišova 15, Prostějov
Rolnická záložna Třebíč (1939)
Odborná škola Tišnov – Živnostenská škola (30. léta), nám Míru 24, Tišnov
Samostatné živnostenské školy pokračovací (1929), Pardubice
Nájemní dům (1940), Na Hrádku 750, Tišnov
Nájemní dům (1941) Botanická 58, Brno

Literatura
SIEBENBÜRGEROVÁ, Romana. Architektonické dílo Eduarda Žáčka [online]. Brno, 2014 [cit. 2016-04-17]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jiří Kroupa Dostupné z: http://is.muni.cz/th/200426/ff_m/.