ZRUŠENO Sluneční lázně a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou

soutěž o návrh na řešení

Vyhlašovatel
Statutární město Jablonec nad Nisou

Termín vyhlášení
09.9.2019

Termín odevzdání
pá 15.11.2019 15:00

Odkaz
https://nen.nipez.cz ...
SoutěžeVložil
Jan Kratochvíl
Předmětem soutěže je řešení prostoru Slunečních lázní v Jablonci nad Nisou a vymezeného nejbližšího okolí. Soutěž o návrh přestavby objektu Slunečních lázní má přinést nejen řešení předmětné lokality, ale také partnera pro práci na dalších zásadních místech v okolí Jablonecké přehrady.

Porota
Řádní členové závislí
MgA. Jakub Chuchlík, náměstek primátora pro rozvoj města
Ing. arch Petr Klápště, Ph.D., zastupitel města
Ing. Milan Kouřil, zastupitel města
Řádní členové nezávislí
Ing. Pavla Drbalová
Ing. arch Josef Faltejsek
Ing. Ondřej Hofmeister
Ing. arch. Michal Kuzemenský

Odměny
První cena - 200 000 Kč
Druhá cena - 150 000 Kč
Třetí cena - 100 000 Kč
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50 000 Kč
0 komentářů
přidat komentář