Pripravovaná súťaž: Southbank Bratislava

Architektonicko-urbanistická súťaž návrhov

Vyhlašovatel
Penta Real Estate

Místo konání
Bratislava

Termín vyhlášení
15.8.2022

Termín odevzdání
po 17.10.2022 10:00

Termín výsledků
09.11.2022

Odkaz
https://competition ...
SoutěžeVložil
Jakub Ertl
Daná lokalita je jednou z najhodnotnejších pozemkov vhodných na zástavbu v Bratislave a to najmä vďaka svojej polohe na južnom brehu Dunaja, blízkosti k historickému centru mesta, ale aj novému downtownu rozvíjajúcemu sa na opačnej strane rieky.

Bratislava dlhodobo plánuje premenu priestoru medzi dvoma mostami na južnom brehu Dunaja na nové centrum mesta. Táto oblasť je považovaná za strategickú z hľadiska plánov rozvoja mesta so zámerom vytvoriť kompaktné mesto na rieke.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť novú centrálnu mestskú štvrť v nadväznosti na už vznikajúci downtown a prepojiť tak brehy rieky, z ktorých ten južný  je v súčastnosti výrazne nerozvynutý. Účelom tejto súťaže je nájsť vhodný a funkčný urbanisticý koncept s vynikajúcou a jedinečnou architektúrou, krajinnou architektúrou a verejným priestorom.

Sme presvedčení, že náš projekt – definovaný svojou polohou a mierkou, má silný potenciál stať sa najhodnotnejším rozšírením centra mesta a zároveň atraktívnym a pohodlným miestom pre život, prácu a voľný čas.

Pre viac informácii prosím navštívte stránku súťaže:
https://competition.southbank.sk/

Súťaž návrhov:
- Medzinárodná
- Architektonicko - urbanistická
- Otvorená
- Dvojkolová: 
- Prvé kolo je koncipované ako otvorené predkvalifikačné kolo, v ktorom budú vybraní traja postupujúci účastníci
- Druhého kola sa zúčastnia tri vyzvané veľké medzinárodné ateliéry a tri ateliéry postupujúce z prvého predkvalifikačného kola

Projekt Southbank Bratislava:
- Polyfunkčná zóna (zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti)
- 210 000 m2 GFA
- 48% Bývanie
- 52% Office a Retail
- Maximálna výška dominánt 110m

Harmonogram súťaže:
- 15.8.2022            Zverejnenie súťažného briefu a ostatných podkladov. Začiatok prvého kola
- 17.10.2022          Odovzdanie prvého kola
- 9.11.2022            Vyhlásenie výsledkov prvého kola a začiatok druhého kola
- 8.2.2023              Odovzdanie druhého kola
- 27.2.2023            Prezentácie návrhov účastníkov druhého kola
- 28.2.2023            Vyhlásenie výsledkov súťaže

Odmena:
Každý účastník súťaže postupujúci do druhého kola, ktorý odovzdá všetky požadované dokumenty a odprezentuje svoj návrh porote má nárok na odmenu 30,000€ (bez DPH)
0 komentářů
přidat komentář