Povětrnostní vlivy: Chronobiologická architektura a ponechávání věcí sobě samým

Atelier Centrala v Galerii VI PER

Pořadatel
Galerie VI PER

Místo konání
Vítkova 2, Praha 8

Začátek
pá 16.12.2022 13:00

Konec
so 18.2.2023 19:00

Odkaz
www.vipergallery.org ...
Výstavy

Praha

KarlínVložil
Tisková zpráva
Do budov se zaznamenávají atmosférické jevy. Navrhování architektury tak, aby mohla stárnout vlivem počasí, představuje estetický odklon od iluze setrvalé novosti a věčné sterility moderních materiálů. Místa, která čelí povětrnostním vlivům, stírají předěl mezi exteriérem a interiérem. Vznikají bubliny a otevírají se póry a trhliny, v nichž se hromadí drobná drť, jemná odumřelá organická hmota přinášená větrem a deštěm. S tímto sedimentem přichází spontánně vyrůstající zeleň, usazují se větrem přenášené organismy a po nerovnostech šplhají různí živočichové. Vznikají doupata, dutiny, kokony i hnízda, tedy nová mikroprostředí. Vlivy počasí vymaňují stavby z naší iluzorní kontroly a pomáhají jim naladit se na rytmus přírody.
Małgorzata Kuciewicz a Simone De Iacobis z ateliéru CENTRALA věří v chronobiologickou architekturu, tedy v její biologické rytmy, architekturu, jež vytváří a posiluje pocit, že jsme součástí rytmu dne a noci, ročních období a dalších planetárních a povětrnostních jevů. Nevnímají proto vliv počasí jako degeneraci, ale jako počátek regenerace, jako návrat hmoty zpátky do koloběhu života.
V galerii VI PER představí architekti výsledky své nedávné práce. Zkoumají v ní nástroje architektury, které mohou sloužit chápání a navrhování různých mikroklimat. Táží se po naší otevřenosti vůči nepohodlí. Propátrávají lingvistické a formální bohatství mokřadů, dávný, ale zapomenutý vztah architektury a vodního rostlinstva i potenciál, který se skrývá v opuštění vitruviánského principu firmitas (trvanlivost) a odpoutání architektury od pevných a ustálených základů.
CENTRALA je varšavský architektonický výzkumný ateliér, který se zabývá reinterpretacemi a prostorovými intervencemi zaměřenými na obnovu jazyka architektury. Ve svých projektech se zaměřují na vztah mezi architekturou a přírodními jevy, přistupují k architektuře jako k procesu; za stavební materiál považují gravitaci, koloběh vody a atmosférické a astronomické jevy.
CENTRALA se zajímá o paměť a materialitu architektury a podněcuje veřejnou debatu o ochraně poválečného architektonického dědictví. Učí se z odkazu varšavských architektů (včetně Zofie a Oskara Hansenových, Violy a Jacka Damięckých nebo Aliny Scholtz) a obnovuje zapomenuté architektonické znalosti: postupy polských výstavních návrhů 50. a 60. let, společný slovník poválečného modernismu nebo využití vodního rostlinstva v architektuře.
Práce CENTRALY byla prezentována na řadě samostatných výstav: v polském pavilonu na Bienále architektury v Benátkách roku 2018, v roce 2020 na festivalu architektury a designu Concéntrico v Logroñu. Jako designéři výstav spolupracovali s řadou evropských muzeí, galerií a dalších institucí, včetně polského pavilonu na milánském Trienále roku 2016. Společně s Alicjou Bielawskou a Aleksandrou Kędziorek roku 2021 reprezentovali Polsko na Bienále designu v Londýně s výstavou The Clothed Home, která byla v roce 2022 reprízována v Národním muzeu v Krakově a na Trienále architektury v Lisabonu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články