O architektuře osmdesátých let

Pořadatel
Fakulta architektury ČVUT v Praze

Místo konání
FA ČVUT, posluchárna 112/113, Thákurova 9, Praha 6

Začátek
čt 05.5.2022 08:00

Konec
pá 06.5.2022 18:00

Odkaz
http://www ...
KonferenceVložil
Kateřina Rottová
Ústav teorie dějin a architektury FA ČVUT pod vedením prof. Petra Vorlíka pořádá konferenci uzavírající projekt NAKI Architektura osmdesátých let v České republice – Osobitost, identita a paralelní úvahy na pozadí normalizace. Cílem konference je setkání a debata mezi osobnostmi rozmanitých profesí, spojených s architekturou a stavební kulturou let osmdesátých v Československu.

OSMDESÁTÁ LÉTA otevřela v architektuře a stavebnictví řadu témat, která si zachovávají i dnes značnou aktuálnost. Více než předešlá období spoluformují dnešní skutečnost a přes veškerý, zejména technologický „pokrok“, jsou dnešní době mentálně bližší, než předchozí dekády. V našem prostředí si totiž právě v osmdesátých letech společnost začala teprve silněji uvědomovat mnohé, co dnes již považujeme za běžně sdílené a přijímané postoje…

Oslovili jsme přímé aktéry, architekty, výtvarníky, designery, památkáře, teoretiky a chceme konfrontovat pohled „pamětníka” s náhledem dnešního badatele. Vybrali jsme čtveřici nosných tematických okruhů, snažících se podchytit vývojové tendence a myšlenkové proudy na poli architektury té doby, nejen ve sféře oficiálních architektonických sjezdů, ale
i v neformálních diskuzích.

Okruhy jsou nastaveny tak, aby poukázaly na pestrost a vrstevnatost architektury osmdesátých let, daly prostor pro kritické zhodnocení, a zároveň se pokusily o definování a zmapování důležitých momentů a témat charakterizujících tehdejší dění:

Materialita – konstrukce, materiály, stavební postupy
Historické prostředí – památková péče, nové vstupy do historické architektury
Design – interiér, městský interiér, parter, výtvarné umění
Ekologie – stavby – sídla – krajina

PROGRAM KONFERENCE KE STAŽENÍ ZDE
0 komentářů
přidat komentář