Náměstí Stalingrad - architektonický studentský workshop

Pořadatel
Jiří Vítek, Žijeme Ždárem

Místo konání
sídliště Stalingrad, Žďár nad Sázavou

Začátek
čt 17.11.2022 10:00

Konec
ne 20.11.2022 18:00

Odkaz
www.zijemezdarem.cz ...
Workshop

Žďár nad Sázavou

Jiří Vítek
Zbyněk RyškaVložil
Tisková zpráva
Náměstí Stalingrad je architektonický workshop studentů architektury fakult z ČR (Fa VUT Brno, FA ČVUT, UMPRUM, FAU TUL Liberec), který se zaměří na řešení veřejných prostorů sídliště Stalingrad. Proběhnou dvě přednášky tutorů, budou představeny současné metody analýzy a navrhování.
Participanti budou pracovat 3+2 dny na místě a následně budou dopracovávat zadání, aby bylo možné ho prezentovat městu Žďár. Prezentace projektu bude za účasti odborné a laické veřejnosti. Testovat se budou nejen možnosti analyzování a predikce v navrhování veřejného prostoru, ale také jakým způsobem navázat na architektonický jazyk Sorely, typické pro celek Stalingradu, fokus bude na návrh mobiliáře s konkrétním výstupem. Vybrané mobiliáře se vytisknou pomocí 3DCP technologie.
0 komentářů
přidat komentář