ERA21. O 20 let architektury víc!

Pořadatel
ERA 21

Místo konání
Kongresový sál, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno

Začátek
čt 30.1.2020 18:00

Odkaz
https://www.facebook ...
Přednášky

Brno

Staré BrnoVložil
Tisková zpráva
V letošním roce oslaví ERA21 dvacet let svého fungování. Za tu dobu se z neznámého časopisu s podtitulem ekologie – realizace – architektura proměnila v respektované oborové médium s celorepublikovou působností. Jaká témata ERA21 otevřela? Co se za dvacet let změnilo v architektuře či městském plánování a jak k tomu časopis přispěl? Jak se změnila role architekta ve společnosti? Jak se proměňovala situace v architektonických médiích a v architektonickém oboru jako takovém? Jaké byly okolnosti vzniku ERA21 a jak se vyvíjela v čase? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v debatě s názvem ERA21. O 20 let architektury víc!, která se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 18 hodin do 20 hodin v kongresovém sále divadla Husa na provázku v Brně. Diskutovat budou všichni minulí i současní šéfredaktoři časopisu: Helena Šnajdarová, Rostislav Koryčánek, Osamu Okamura, Zuzana Morávková a Filip Landa, moderovat bude Karolína Vránková. Po debatě bude následovat neformální posezení v divadelním baru.

Šéfredaktoři:
Helena Šnajdarová (*1971, Rychnov nad Kněžnou) je architektka a stavební inženýrka. Vystudovala Fakultu stavební VUT v Brně (1989–1994) a Fakultu architektury VUT v Brně (1991–1999). Již během studií spolupracovala brněnskými ateliéry Dalibora Boráka a Petra Pelčáka, později pracovala v Ateliéru Brno. V letech 2000–2006 působila jako odborná redaktorka ve Vydavatelství ERA a stála u zrodu časopisu ERA21. Od roku 2004 pracuje jako samostatná projektantka, zaměřuje se na témata jako energeticky úsporné stavby nebo památkově chráněné objekty. Je členkou Spolku přátel historických staveb Orlických hor.

Rostislav Koryčánek (*1972, Uh. Hradiště) je historik architektury a umění. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně (2000) a sociologii na Fakultě sociálních studií tamtéž (2001). Jeho diplomová práce s názvem Česká architektura v německém Brně byla vydána knižně (Vydavatelství ERA, 2003). Stál u zrodu časopisu ERA21 a v letech 2002–2005 byl jeho šéfredaktorem. V letech 2007–2012 působil jako ředitel Domu umění města Brna, stál u zrodu přehlídky Sochy v ulicích nebo Brněnského architektonického manuálu (BAM). Je členem umělecké rady Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. V současné době je kurátorem architektury a designu a vedoucím Metodického centra CENS (Centrum nových strategií muzejní prezentace) Moravské galerie v Brně.

Osamu Okamura (*1973, Tokio, JP) je architekt, děkan Fakulty umění a architektury TU v Liberci, předseda Komise Rady hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru, kurátor projektu Shared Cites: Creative Momentum, člen Správní rady Nadace české architektury, člen Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Prahy 7, nominátor Ceny Evropské unie za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe za Českou republiku, člen redakční rady časopisu ERA21. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (2000) a pražskou AVU, obor konceptuální tvorba (2003). V letech 2005–2012 působil jako šéfredaktor ERA21 a dosud je členem redakční rady, v letech 2013–2017 byl programovým ředitelem mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE, V roce 2018 pracoval v Chicagské architektonické nadaci s podporou Komise J. Williama Fulbrighta v ČR Fulbright-Masarykova stipendia. Přednášel na univerzitách a institutech v USA, Japonsku i v Evropě.

Zuzana Morávková (*1976, Ostrava) je architektka, editorka a yuyadesignérka. Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně (1996–2003), v roce 2000 absolvovala studijní stáž na univerzitě UBO ve francouzském Brestu. V časopise ERA21 působí s přestávkou od roku 2004, v letech 2015–2016 byla jeho šéfredaktorkou. V mezičase provozovala samostatnou architektonickou praxi, spolupracovala též s brněnskými ateliéry DRNH architektonická kancelář, Ateliér Štěpán a knesl kynčl architekti, kde působí dosud.

Filip Landa (*1984, Litoměřice) je architekt, poutník, otec dvou dětí. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2012), absolvoval studijní stáž v belgickém Gentu (Sint-Lucas, 2010–2011). Praxi získal v architektonických kancelářích v USA (Page & Turnbull, San Francisco, 2009) a v Nizozemsku (MATH architecten, Delft, 2009). Od roku 2011 spolupracoval s pražským ateliérem Sféra architekti, od roku 2016 provozuje samostatnou architektonickou praxi s manželkou v Českých Budějovicích (FAKT architekti). Kromě autorství či editorství řady odborných publikací působil jako editor publikací výzkumu metodiky zadávání územních plánů na FA ČVUT v Praze (2013–2015). Je spoluzakladatelem a koordinátorem odborných regionálních platforem Liberec-Reichenberg.net a Litoměřice-Leitmeritz.net. S časopisem ERA21 spolupracuje od roku 2012, nejprve jako příležitostný kurátor, odpovědný redaktor vybraných čísel, poté v pozici externího redaktora a člena redakční rady a od roku 2017 jako šéfredaktor.
0 komentářů
přidat komentář

Související články