Biografie
Narozen 2. 6. 1902 ve Střebětíně u Letovic. V letech 1922-31 studium architektury na brněnské technice při současném zaměstnání. Roku 1938 zakládá vlastní architektonickou kancelář v Brně. V roce 1945 jmenovám profesorem architektury na Vysoké škole technické v Brně, kde r. 1956 získává hodnost doktora technických věd a řád Za zásluhy o výstavbu. V letech 1960-62 nespravedlivě uvězněn; poté vědeckým pracovníkem na Universitě JEP v Brně, kde od r. 1966 vede Kabinet tvorby životního prostředí. V roce 1968 plně rehabilitován a vyznamenán Řádem práce, vrací se jako profesor architektury na stavební fakultu VUT v Brně. Od roku 1969 ředitelem Ústavu tvorby životního prostředí VUT v Brně, r. 1973 ústav zrušen a prof. Rozehnal penzionován. V letech 1973-84 zaměstnán v projektovém oddělení Krajského ústavu národního zdraví v Brně. Umírá 11. 6. 1984 v Brně. Výstavy jeho díla byly realizovány v Brně (1967), Liverpoolu (1968) a v Praze (1969). Souborná výstava jeho životního díla byla uspořádána v roce 1992 v Brně.

B. Rozehnal se soustředil zejména na projektování nemocnic a zdravotnických zařízení. Jeho velkoryse koncipované horizontální objemy nemocnic nezapřou vliv Le Corbusierova funkcionalistického období, jsou však posvěceny osobitým výtvarným talentem. Architektura jeho budov bývá nazývána lyrickým funkcionalismem. Neopominutelná zůstává i jeho práce vědeckovýzkumná a pedagogická.
Ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.

Realizace a projekty

Další stavby
Rodinný dům s obchodem v Brně-Tuřanech (1930-31)
Léčebný ústav "Dům útěchy" na Žlutém kopci v Brně (1934-35 jako spolupracovník V. Fischera)
Budova finančních úřadů v Novém Jičíně (1937)
Nemocnice v Novém Městě na Moravě (1937-40)
Bodové domy s malými byty v Renneské ul. 1-13 v Brně (1937)
Obytné domy nebo vily v Brně, Letovicích, Křtinách, Novém Městě na Moravě, Rousínově Přerově, Dačicích, Kyjově, Kroměříži a Hodoníně
Školy v Prakšicích, Lesoňovicích a Valašské Polance (1938)
Nemocnice v Kyjově (1938, realizace 1940-43 a 1947-48)
Dostavba nemocnice v Dačicích (1939, realizace 1945-47)
Chirurgický pavilon okresní nemocnice v Kroměříži (1939, realizace 1946-48)
Okresní nemocnice v Hodoníně: chirurgický a interní pavilon, prosektura (1945-49)
Dětská nemocnice v Brně-Černých Polích, snad nejznámější dílo B. Rozehnala (projekt 1947-48, realizována pouze 1. etapa 1949-54)
Zdravotní středisko ČKD Blansko (1950)
Okresní ústav národního zdraví v Náměšti nad Oslavou (1953)
Výzkumný ústav motorových vozidel v Praze-Běchovicích (1961)
Vynikající nerealizované projekty: Zemská klinická nemocnice v Brně-Bohunicích (1948), Klinická nemocnice v Bratislavě (1949), vládní hotel u Orlické přehrady (1961), Univerzita J. E. Purkyně v Brně (1962)

Literatura
Bedřich Rozehnal 1902-1984 - katalog výstavy, Obec architektů Brno, 1993
Šlapeta, V.: Případ Bedřich Rozehnal. Architekt č. 12, 1990