Zubařská ordinace Stamboldžioski

Zubařská ordinace Stamboldžioski
Spolupráce:Zana Starovič, Nuša Završnik Šilec, Sabina Sakelšek, Anna Kravcova, Nebojša Vertovšek, Marko Volf, Esta Matković
Adresa: Sončna ulica 8, Pristava, Nova Gorica, Slovinsko
Investor:Samo Stamboldžioski
Projekt:2006
Realizace:2010
Užitná plocha:175 m2
Náklady:340 000 Euro


Lublaňské studio enota se proslavilo především díky postupnému rozšiřování lázeňského areálu v pohraničním Podčetrteku. Ve podobném situaci se nachází také budova zubařské ordinace, která leží v obytné čtvrti Pristava na okraji Nove Gorice u hranice s Itálií.
Nová zubní ordinace nahradila bývalé prostory tísnící se v přízemí rodinného domu. Ve výsledné podobě přístavba nabrala takových rozměrů, že původní dům začal působit jako by on byl připojen k ordinaci. Ordinace se svojí vnitřní náplní výrazně liší od okolních domů. Vzhledem k tomu, že plošné nároky ordinace byly dvojnásobné v poměru ke stávajícímu domu, musel se využít přirozený sklon terénu a přístavba do něj částečně zapuštěna. Úroveň architektury sousedních rodinných domů neumožnila navázat na kontext a tak se autoři rozhodli obrátit pozornost k okolní krajině. Zapuštěním objektu do svahu se zmírnil dopad velkého objemu na své okolí. Přes svůj expresivní výraz podobající se předimenzovanému betonovému Fierendelovu nosníku stále dobře zapadá do obytné čtvrti. Forma vychází z provozu ordinace. Zatravněné střecha plynule přecházející v louku napomáhá k lepšímu pohlcení stavby krajinou. Průčelí domu tvoří masivní rámy z pohledového betonu s velkoplošnými skleněnými výplněmi, v nichž se zpětně odráží okolní příroda. Nepravidelný tvar střechy a fasád se liší od klasických proporcí sousedních domů. Na nároží je střecha mírně nadzvednutá, což zároveň označuje vstup do ordinace. Kromě snahy nevyčnívat ze svého okolí má zakopání také příznivý vliv na energetické nároky při provozování domu. Vnější povrchy, kde je energetická ztráta logicky nejvyšší, je v tomto případě minimalizována a bezezbytku využitá k přirozenému osvětlení pracovišť lékařů. Vzrostlé stromy stojící před ordinací zabraňují přehřívání interiéru v letních měsících a dále snižuje finanční nároky na klimatizaci.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Enota