Zimní stadion v Hronově

Zimní stadion v Hronově
Adresa: Palackého 1000, Hronov, Česká republika
Investor:Město Hronov
Projekt:2001-02
Realizace:2002-04
Zastavěná plocha:232 m2
Obestavěný prostor:2895 m3
Náklady:18 990 000 CZK


Motto

Na světě neexistuje síla, která by zviklala jistotu, že kdekoliv strávený čas nám spolu s oním místem patří. Míra jistoty je přímo úměrná množství času v prostředí stráveném.

Kontext
Stávající "zimní stadion" se nalézá na hranici centra města, v urbanisticky uceleném území s prvorepublikovou zástavbou patřící k hodnotnějším ve městě. Vlastní pozemek je ze západní strany vymezen Palackého ulicí s působivou alejí vzrostlých lip, z východu se zvedá příkrý svah ukončený funkcionalistickou budovou Sokola. Na této stavbě si mimo jiné ceníme jejího z daleka viditelného nápisu SOKOL na západní fasádě, kde zvolený styl písma spolu s funkcí a architekturou stavby výborně reprezentují ducha tehdejší doby. A právě moment dobové sounáležitosti nás inspiroval k obdobnému přístupu ve výtvarném řešení našeho návrhu.
Již zmíněná lipová alej spoluvytváří budoucí tvář stavby. Tuto živou a proměnlivou hlavní fasádu pouze doplňujeme o další prozaické vrstvy, jež v součtu, divadelním způsobem, vytvářejí přechod mezi venkovním a vnitřním světem, ve kterém se teprve odehrává skutečný příběh celého domu.
Důležitým momentem návrhu je přemístění hlavního vstupu do stadionu na osu Havlíčkovy ulice, která je kolmá na Palackého třídu. Tento vstup je koncipován jako barevně výrazné ukončení Havlíčkovy ulice - perspektivní zkratka, jakýsi "trychtýř", který vtahuje návštěvníky do útrob domu.

Řešení
Stadion se skládá ze tří částí. Vstup ústí do hlavního prostoru - do haly s ledovou plochou. Ta je zleva vymezena technologickým zázemím stadionu včetně trafostanice, jež bylo nutno zachovat. Na pravé straně haly jsme situovali blok šaten. Tribunu podél delší strany vnímáme jako umělé ukončení svahu za stadionem. Popsané členění odpovídá plánu postupné realizace stavby. Proto jsou také jednotlivé funkční části převážně ponechány na svých místech. V první etapě vznikne nová ledová plocha a zmodernizuje se mrazící technologie. Ve druhé fázi bude provedeno zastřešení ledové plochy, v třetí výstavba šaten hráčů. Čtvrtá etapa dokončí objekt technologie na severní straně.

Materiály
Na opláštění stadionu je navržen trapézový plech, který umožňuje plynulé napojení objektů jednotlivých etap. Stříbrná barva obvodového i střešního pláště, sytě modrá vstupní otočná vrata a tmavě šedá metalická barva venkovních sloupů vytvoří dohromady pocit chladu, jenž dává jasně najevo, pro jaký sport je stadion určen. Na rozdíl od vnějšku je vnitřek budovy koncipován na kontrastu zářivě bílé ledové plochy a tmavého až černého pozadí. Lehkosti vnějšího pláště s vnitřní hloubkou vytváří při večerním provozu představu pootevřené truhlice s jasně zářícím pokladem, do kterého můžeme nahlédnout...
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Chmelař architekti