Revitalizace Parku A. Jiráska v Hronově

Revitalizace Parku A. Jiráska v Hronově
Spolupráce:Jiří Hnízdil
Návrh zeleně: Šmídová Landscape architects | Štěpánka Šmídová, Martin Bosák
Realizace:2018


Foto: Honza Bartoň
Funkční a prostorové uspořádání parku respektuje členění areálu původní vzrostlou zelení. Páteřní osa tvořená vzrostlými lípami – hlavní promenáda (původní vstup na koupaliště) – začíná sochou Aloise Jiráska (patrona a původního majitele parku), která bude symbolicky všechny příchozí vítat. Stromořadí zakončuje plato s prameníkem (srdcem parku). Do prameníku bude přivedena minerální voda z nově zrekonstruovaného pramenu NHr-1a (Regnerka), a ze znovu obnoveného pramenu Hronovka.

Park je osou aleje rozdělen na jižní – větší, osluněnou, pobytovou část, a severní – menší, klidovou reprezentativní část.

Koncepce řešení rekonstrukce parku vychází z myšlenky znovuobnovení funkce parku jako místa k odpočinku a k vykonávání volnočasových aktivit občanů města (pikniky, hry, relaxace na trávě, koupání…). Zvolený koncept úprav počítá s optickým a prostorovým propojením parku s řekou, vyčištěním od nánosů zchátralých objektů, a novým trasovaním parkových chodníků lépe vyhovujícím svým uživatelům. Základní kostru parku tvoří vycházkové chodníky – okružní promenáda protnutá křížem hlavních průchozích tras dělící park na jednotlivé pochozí travnaté sektory s různým fukčním využitím (rekreace, kultura, reprezentace, aktivity). Hlavní trasa parkem spojuje centrum města se Zbečníkem a Velkým Dřevíčem. Prochází podél aleje lip a přímo navazuje na lávku přes řeku Metuji. Okolo cest budou rozmístněna odpočinková místa s lavičkami.

Nově vytváříme další vstup do parku z ulice Jiráskova přímo proti schodišti ke zvonici Kostela Všech svatých. Tento vstup odlehčí stísněnému prostranství na chodníku před rodným domkem Aloise Jiráska při návštěvě parku větší skupinou turistů.

Mimo stavebních zásahů do struktury parku dojde i k obnově zeleně. Nynější zeleň parku složená pouze s trávníku a vzrostlých stromů přijde doplnit ještě o další vrstvu kvetoucích keřů a záhonů smíšené trvalkové výsadby. Vzrostlé stromy budou doplněny novými s vizí dlouhodobějšího růstu dřevin tak, aby posléze nahradily nynější vzrostlé stromy. Rostlinný materiál bude volen dle místního druhového zastoupení okolní krajiny.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Chmelař architekti